Що робити, якщо податковий обов’язок виконати неможливо?

Що робити, якщо податковий обов’язок виконати неможливо?

Згідно з положеннями Податкового кодексу України у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього кодексу, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої цим кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у цьому підпункті, та перелік документів на підтвердження затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення»).

Наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 р. № 225 затверджено «Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України» (далі – Порядок).

Порядок набрав чинності 6 вересня 2022 року.

Порядок визначає підстави неможливості виконання платниками податкових обов’язків, порядок та строки подання та розгляду заяви про неможливість виконання податкових зобов’язань.

Окремими додатками до Порядку визначено:

  • бланк рішення/попереднього рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку;
  • перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема, щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента;
  • перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов’язок, у тому числі обов’язок податкового агента;
  • платники податків подають до контролюючого органу заяву та документи в електронній формі шляхом надсилання через Електронний кабінет або у паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу, або надсилання поштою з повідомленням про вручення.

Строки подання заяви для платників податку диференціюються залежно від того, чи мають вони можливість подати таку заяву станом на день набрання чинності Порядком.

Платники податків, які на дату набрання чинності Порядком мають можливість подати до контролюючого органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, мають подати їх не пізніше 30 вересня 2022 року.

Ті платники, у яких така можливість з’явилася після дати набрання чинності Порядком, – подають заяву одночасно з набуттям можливості виконання одного з податкових обов’язків, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків.

Платники податків, які не подали у встановлені строки заяву (у довільній формі) та відповідні документи (копії документів), що підтверджують неможливість виконання податкового обов’язку, вважаються такими, що мають можливість своєчасно виконати податкові обов’язки у терміни, визначені ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

Заява платника податків з доданими документами розглядається контролюючим органом протягом 20 календарних днів з дня, наступного за днем їх отримання, з можливістю продовження терміну розгляду з урахуванням строку, передбаченого для направлення попереднього рішення.

Платники податків надають документ чи кілька документів або їх копії, та інформацію, що можуть бути використані для підтвердження неможливості виконання ними своїх податкових обов’язків.

Підготувала Ганна Гірій
у межах проєкту Центру верховенства права
та Академії Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy)
«Верховенство права під час війни»

28.09.2022