Виключні угоди про вибір суду у цивільних чи комерційних справах: законодавче врегулювання

Верховна Рада України 15 червня 2021 року ратифікувала Конвенцію про угоди про вибір суду, яка передбачає уніфікацію правил щодо юрисдикції та визнання і виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах.

Конвенція застосовується у міжнародних справах до виключних угод про вибір суду, укладених у цивільних чи комерційних справах, крім виключних угод про вибір суду стороною яких є фізична особа, яка діє головним чином у своїх особистих, сімейних чи побутових інтересах (споживач), а також тих, які стосуються трудових договорів, включаючи колективні угоди.

Задля забезпечення виконання цієї Конвенції Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду» від 21 вересня 2022 року № 2627–IX, який набрав чинності 15 жовтня.

Що передбачає Закон?

У випадках, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, підсудність справ за участю іноземних осіб може бути визначено за угодою сторін.

Учасники приватноправових відносин з іноземним елементом можуть укласти угоду про вибір суду, якою визначити підсудність судам певної держави або одному чи декільком конкретним судам певної держави справ у спорах, що виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з такими правовими відносинами.

Угода про вибір суду не може передбачати зміну виключної підсудності справи з іноземним елементом судам України.

Недійсність правочину, складовою частиною якого є угода про вибір суду, не тягне за собою недійсність угоди про вибір суду.

Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися.

Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та про наявність таких підстав суду стало відомо до відкриття провадження у справі.

Суд залишає позов без розгляду, якщо після відкриття провадження у справі буде з’ясовано, що у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Відповідні зміни внесено до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

19.10.2022