Як отримати посвідчення для повернення в Україну примусово переміщених на територію рф осіб?

Як отримати посвідчення для повернення в Україну примусово переміщених на територію рф осіб?

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1201 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в Україну» затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в Україну (далі – Порядок).

Цей проєкт дозволить примусово переміщеним на територію російської федерації особам бути ідентифікованими та мати змогу повернутися в Україну.

Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проєкту щодо оформлення на території України посвідчення на повернення в Україну осіб, що примусово переміщені на територію російської федерації (далі – посвідчення), а саме:

 • громадян України;
 • осіб, визнаних Україною особами без громадянства;
 • осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні (далі – особи),

на ім’я яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • посвідку на постійне проживання;
 • посвідку на тимчасове проживання.

А також осіб:

 • стосовно яких прийнято рішення про визнання особою без громадянства;
 • наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС;
 • у віці до 18 років, стосовно яких відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Що потрібно для оформлення посвідчення?

Оформлення посвідчення особі (без її присутності) здійснює ДМС на підставі звернення:

 • одного з батьків або іншого законного представника особи у віці до 18 років (далі – законний представник);
 • одного з батьків, подружжя, повнолітньої дитини, рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри (далі – член сім’ї);
 • офіційного звернення Мінреінтеграції.

Оформлення посвідчення здійснюється безоплатно протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви-анкети.

Для оформлення посвідчення законний представник, член сім’ї подає до територіального органу ДМС за місцем звернення такі документи:

1) письмову заяву із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), у тому числі змінені, дата народження, місце народження, унікальний номер запису у Реєстрі (за наявності), зареєстроване/задеклароване місце проживання тощо), а також обставин, які зумовлюють необхідність оформлення посвідчення, та способу подальшої передачі посвідчення такій особі;

2) свідоцтво про народження або документ про реєстрацію народження, видані компетентним органом іноземної держави й легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України (у тому числі його копія, засвідчена в установленому порядку), або е-свідоцтво про народження, або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження – у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

У разі відсутності свідоцтва про народження такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної у письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС;

3) документ, що посвідчує особу законного представника, члена сім’ї (документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-посвідка на тимчасове проживання, е-посвідка на постійне проживання, єДокумент), та документ, що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів законним представником) або факт родинних стосунків (у разі подання документів членом сім’ї).

Якщо в законних представників, членів сім’ї відсутні документи, які підтверджують їхні повноваження або факт родинних стосунків, такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної у письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

4) дві кольорові фотокартки особи у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС, розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для вклеювання до посвідчення) та розміром 10 х 15 сантиметрів (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування до відомчої системи ДМС) – у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Як відбувається прийняття рішення про оформлення посвідчення?

Працівник територіального органу ДМС під час приймання документів від законного представника, члена сім’ї, Мінреінтеграції перевіряє повноту поданих документів/інформації, що в них міститься, формує у відомчій системі ДМС заяву-анкету та сканує документи.

Після формування заяви-анкети у відомчій системі ДМС працівник територіального органу ДМС забезпечує її друк та надання законному представнику, члену сім’ї для перевірки правильності внесених відомостей, після чого заявник власним підписом підтверджує правильність внесених відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення.

Заяви-анкети та документи, що додаються до них, надсилаються до ДМС для прийняття рішення про оформлення посвідчення та його персоналізації або про відмову в його оформленні.

Таке рішення про оформлення посвідчення приймається відповідним структурним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи, перевірки факту належності до громадянства України або визнання особою без громадянства в Україні та поданої законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції інформації.

Оформлене посвідчення надсилається ДМС до територіального органу ДМС для подальшої передачі законному представнику, члену сім’ї або надсилається Мінреінтеграції для організації подальшої передачі особі, на ім’я якої оформлене посвідчення.

Посвідчення оформляється строком дії до трьох місяців.

Чи можуть відмовити в оформленні посвідчення?

ДМС має право відмовити в оформленні посвідчення в разі, коли:

1) стосовно оформлення посвідчення звернувся законний представник або член сім’ї, повноваження якого щодо отримання посвідчення не підтверджено відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян або документально;

2) документи та інформацію, необхідні для оформлення посвідчення, подано законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції не в повному обсязі;

3) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, відомчої системи ДМС, не підтверджують інформації, поданої законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції, або її обсяг недостатній для ідентифікації особи.

У письмовому рішенні про відмову в оформленні посвідчення, яке доводиться до відома законного представника, члена сім’ї, Мінреінтеграції, зазначаються підстави такої відмови. Заявник має право повторно звернутися до територіального органу ДМС у разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими відмовлено в оформленні посвідчення.

Матеріал підготували
Юлія Матвєєва та Катерина Буденко,
експертки Ініціативи «Право в умовах війни»

22.11.2022