Яка процедура припинення трудового договору в разі смерті роботодавця-фізичної особи?

Уряд затвердив Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця-фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 14 жовтня 2022 року.

Новим порядком визначається детальна процедура та алгоритм дій працівника, який бажає припинити трудовий договір за таких обставин. Також встановлюються обов’язки та повноваження центрів зайнятості у разі подання працівником заяви про припинення трудового договору, а також регламентуються особливості взаємодії з центром зайнятості, Пенсійним фондом та Державною податковою службою.

Щоб розірвати трудовий договір, працівник має подати в найближчий центр зайнятості такі документи:

  • заяву про припинення трудового договору з викладенням інформації про смерть роботодавця;
  • копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або відповідне рішення суду (за наявності);
  • копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової карти платника податків або паспорта громадянина України;
  • інформацію про роботодавця;
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу;
  • копію трудової книжки (за наявності).

Після цього центр зайнятості повідомляє про припинення дії трудового договору Пенсійному фонду України (ПФУ) та Державній податковій службі. Датою припинення трудового договору вважається день подання заяви.

Протягом трьох робочих днів ПФУ має внести цю інформацію до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. А центр зайнятості на прохання працівника може додати запис до трудової книжки про припинення трудового договору.

Джерело: Урядовий портал

19.10.2022