Анкета

Пропонуємо стисло визначити правову проблему, що обумовлена війною.

Якщо ця проблема є досить гострою, ми розробимо та публічно запропонуємо її юридичне розв’язання.