Жінки-військовозобовʼязані: правові нюанси

Жінки-військовозобовʼязані: правові нюанси

У 2021 році Міністерство оборони України ухвалило низку змін до законодавства, які мають регулювати військовий облік жінок. Відповідно до цих змін, з 1 жовтня 2022 року усі жінки-громадянки України у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, мають стати на військовий облік військовозобов’язаних.

Правові підстави:

 • захист суверенітету та територіальної цілісності держави – справа всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні Сили України (ст. 17 Конституції України);
 • жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних (ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу»);
 • право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»);
 • Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затверджений Наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 р. № 313 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 35 від 07.02.2022 р.);
 • Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобовʼязаних, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 зі змінами).

Про які спеціальності та професії йдеться?

Міністерство оборони України Наказом від 11.10.2021 року № 313 затвердило широкий перелік спеціальностей та професій, споріднених із ними, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Цей наказ набрав чинності 17 грудня 2021 року.

Після широкої дискусії в суспільстві цей перелік скоротили з 35 до 14 спеціальностей та з 76 до 7 професій, після одержання яких жінок беруть на військових облік (Наказ Міноборони України від 07.02.2022 р. № 35 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 р. № 313»). Цей наказ почав діяти з дня його офіційного опублікування, тобто з 1 квітня 2022 р.

Отже, варто брати до уваги оновлений перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, який почав діяти з 1 квітня 2022 р.

Назви спеціальностей, споріднених до військово-облікових:

 • хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
 • телекомунікації та радіотехніка;
 • інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
 • харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
 • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
 • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
 • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
 • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
 • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
 • видавництво та поліграфія;
 • психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Назви професій, споріднених до військово-облікових спеціальностей:

 • професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
 • професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
 • оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;
 • професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії;
 • менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами;
 • кухарі;
 • перекладачі та усні перекладачі.

Яка відмінність між військовозобовʼязаним-чоловіком та військовозобовʼязаною-жінкою?

Військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Іншими словами – в особливий період (під час воєнного стану) держава потребує залучення до Збройних Сил України більше кваліфікованих військовослужбовців, зокрема серед жінок.

Водночас інші види військового обовʼязку, передбачені ч. 9 ст. 1 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу», не поширюються на жінок.

Тобто жінки не будуть належати до категорії допризовників і призовників – строкова служба в армії для жінок, на відміну від чоловіків (в мирний час), не передбачена. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Якщо говорити саме про категорію військовозобовʼязаний/зана, то військовий облік для жінок не відрізняється від обліку чоловіків, адже наразі окремого порядку взяття жінок на військовий облік в Україні не передбачено. Як до чоловіків, так і до жінок застосовується «Порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12. 2016 р. № 921.

Після того, як жінка стане на військовий облік в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат), вона набуде статусу військовозобов’язаної та перебуватиме у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час на рівні з чоловіками. Ні Закон України «Про військовий обовʼязок та військову службу», ні Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію» не розрізняє категорії військовозобовʼязаних залежно від їхньої статі. Водночас взяття на військовий облік як чоловіків, так і жінок не означає негайну мобілізацію.

Які обовʼязки покладаються на жінок-військовозобовʼязаних?

Обовʼязки, які покладаються на військовозобовʼязаних, передбачені Правилами військового обліку призовників і військовозобовʼязаних (Додаток № 1 до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921).

Якщо коротко, то жінка, яка перебуватиме на військовому обліку, матиме такі обов’язки:

 • прибувати за викликом до ТЦКСП (військкомату);
 • не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (саме ця норма набула широкого обговорення стосовно чоловіків нещодавно – позиція МО з цього питання не визначена до кінця);
 • проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії;
 • проходити підготовку до військової служби, військову службу та виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • надавати документи про зміну місця проживання, сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи та посади.

Які категорії військовозобовʼязаних жінок не підлягаються мобілізації?

Повний перелік категорій осіб, які мають право на відстрочку або звільняються від мобілізації в особливий період, передбачений ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Чинна редакція змінена з урахуванням військового обовʼязку чоловіків та жінок.

Зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації :

 • військовозобов’язані жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених ч.6 ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Тобто жінки-військовозобовʼязані, які разом із чоловіком виховують дитину до 18 років, якщо чоловік не проходить військову службу – не звільняються від мобілізації (мобілізація можлива для однієї особи з подружжя – інша звільняється від неї).

Яка відповідальність за порушення вимог законодавства?

Як мінімум до кінця 2022 року відповідальність за недотримання наказу про військовий облік для громадян та підприємств не передбачена. Цей період було визначено як перехідний. Після його закінчення може відбуватися притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, ст. 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, яке тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 до 850 гривень, а у разі повторності протягом року або в особливий період – від 850 до 1700 гривень.

Позиція Міністерства оборони: військовий облік для жінок може бути скасовано

За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр від 14 липня 2022 року військовий облік жінок може бути скасовано.

Генеральний штаб ЗСУ опрацював питання застосування Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, та проаналізував поточну потребу у мобілізації жінок.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що наразі в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Водночас для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Зважаючи на це, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України пропонує внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів у частині взяття жінок на військовий облік:

1) скоротити Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;

2) передбачити добровільну постановку на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку;

3) визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Отже, існує вірогідність, що військовий облік для жінок, постановка на який розпочнеться 1 жовтня 2022 року, – буде скасовано. Проте доки відповідні зміни до законодавства не ухвалені – цей матеріал залишається актуальним.

Підготував Євген Крапивін,
експерт Центру політико-правових реформ

16.08.2022