Про соціальні гарантії ветеранам війни та членам їх сімей

Яким є правовий статус осіб, які беруть участь забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (Захисників та Захисниць України)?

Чи забезпечується створення належних умов для їх життєзабезпечення та сприянню формування в суспільстві шанобливого ставлення до них?

Відповідь на це запитання можна знайти, насамперед, у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. (далі – Закон) та  Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р.

На які категорії осіб поширюється Закон?

Він поширюється на дві категорії осіб:

 • ветеранів війни;
 • членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Своєю чергою категорія ветерани війни охоплює:

 • учасників бойових дій;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 • учасників війни.

З метою  обліку зазначених осіб, реалізації ними пільг та інших соціальних гарантій створено Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Такий реєстр створений Міністерством у справах ветеранів. Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 700.

Надання пільг та соціальних гарантій ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Учасникам бойових дій надаються такі пільги та соціальні гарантії:

Охорона здоров’я:

 • безоплатне одержання ліків, лікарських засобів;
 • безоплатне зубопротезування;
 • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи при виході на пенсію чи зміні місця роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни мають право на безоплатну психологічну допомогу.

Знижки:

 • 75-процентна знижка плати за користування житлом;
 • 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами.

Інше:

 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;
 • безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення;
 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
 • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків;
 • позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни;
 • державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Особам з інвалідністю внаслідок війни надаються такі пільги та соціальні гарантії:

Охорона здоров’я:

 • безоплатне одержання ліків, лікарських засобів;
 • безоплатне зубопротезування;
 • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи при виході на пенсію чи зміні місця роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни мають право на безоплатну психологічну допомогу.

Знижки:

 • 75-процентна знижка плати за користування житлом;
 • 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами.

Інше:

 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;
 • безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення;
 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
 • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків;
 • позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни;
 • державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Особам з інвалідністю внаслідок війни надаються такі пільги та соціальні гарантії:

Грошова допомога:

Таким особам призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі:

 • 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи;
 • 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи;
 • 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи.

З 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи встановлено у розмірі 2481 гривня.

Охорона здоров’я:

 • безоплатне одержання ліків, лікарських засобів;
 • безоплатне зубопротезування;
 • безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;
 • право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;
 • користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи при виході на пенсію чи зміні місця роботи.

Знижки:

 • 100-процентна знижка плати за користування житлом;
 • 100-процентна знижка плати за користування комунальними послугами.

Інше:

 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту;
 • позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
 • позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;
 • одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
 • позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
 • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків;
 • особам з інвалідністю I і II груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
 • особам з інвалідністю III групи надається право безоплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
 • позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років;
 • державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Учасникам війни надаються такі пільги та соціальні гарантії:

Охорона здоров’я:

 • безоплатне одержання ліків, лікарських засобів;
 • безоплатне зубопротезування;
 • безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

Знижки:

 • 50-процентна знижка плати за користування житлом;
 • 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами.

Інше:

 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • ·     використання чергової відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва,
 • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель
 • позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за учасником війни.
Сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України надаються такі пільги та соціальні гарантії:

Грошова допомога:

Призначається і виплачується одноразова грошова допомога у розмірі:

750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

З 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи встановлено у розмірі 2481 гривня.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» установлено, що сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у ст.16-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Таким чином, фактично передбачено два види виплат. Але якщо сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

Охорона здоров’я:

 • безоплатне одержання ліків, лікарських засобів;
 • безоплатне зубопротезування;
 • безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

Знижки:

 • 50-процентна знижка плати за користування житлом;
 • 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами.

Інше:

 • позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих бюджетів;
 • позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
 • позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Матеріал підготував Юрій Іщенко
в межах проекту Центру верховенства права та
Академії Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy)
Верховенство права під час війни

10.06.2022