Здійснення правосуддя під час війни

Право на судовий захист не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина друга статті 64 Конституції України).

В умовах воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України, а їх повноваження, передбачені Основним Законом України, не можуть бути обмежені (частини перша, друга статті 122 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Таким чином, в умовах правового режиму воєнного стану суди, інші органи в системі правосуддя діють відповідно до принципу «те, що прямо не дозволено законом, заборонено».

Правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України (стаття 26).

Що відбувається, якщо суд не може здійснювати правосуддя через бойові дії, окупацію території, знищення адміністративної будівлі, інші обставини?

За загальним правилом суди здійснюють правосуддя в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю учасників справи.

Однак, згідно з частиною третьою статті 26 Закону України«Про правовий режим воєнного стану» у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, де введено воєнний стан, може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або змінено місцезнаходження судів.

У разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду.

Зараз такі рішення приймає Голова Верховного Суду, про що видає розпорядження.

Відповідне рішення є підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється

Такий порядок визначений частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За даними Державної судової адміністрації за час війни, з 24 лютого 2022 року, було змінено територіальну підсудність справ для 132 судів, які перебували на окупованих територіях.

Із 21 квітня 2022 року розпочато відновлення здійснення правосуддя судами на територіях, звільнених від російської окупації та завершення проведення активних бойових дій.

Водночас станом на 31 травня:

– 84 суди знаходяться на території України, яку було окуповано раніше, ніж 24 лютого 2022 року;

– 66 судів розташовано на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях;

– відновлено здійснення правосуддя 34 судами.

Де можна ознайомитись із інформацію про суди, територіальну підсудність яких змінено?

На офіційному веб-порталі судової влади України можна ознайомитись:

 • з переліком судів, територіальна підсудність яких змінена у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану;
 • з інформацією про відновлення територіальної підсудності судових справ

Про зміну територіальної підсудності судових справ можна дізнатися безпосередньо на сайті конкретного суду на офіційному веб-порталі судової влади України.  

Як працюють суди в умовах воєнного стану?

На функціонування судів, правила їх роботи та можливість здійснення судочинства під час воєнного стану впливає низка факторів, зокрема:

 • статус територій, де знаходяться суди;
 • поточна ситуація бойових дій у відповідному регіоні;
 • можливість уникнути загрози для життя, здоров’я та безпеки відвідувачів та працівників суду;
 • можливість забезпечення організаційних питань роботи суду;
 • можливість здійснення процесуальної діяльності суддями.

З огляду на ці фактори можна умовно виділити три категорії судів.

Перша – це суди, розташовані на тимчасово непідконтрольних територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Ці суди не здійснюють правосуддя, тому територіальна підсудність судових справ, які розглядаються в цих судах, змінена.

Друга – це суди, що знаходяться на територіях наближених до тих, де ведуться бойові дії. Ці суди визначають особливості своєї роботи залежно від можливості здійснення правосуддя з урахуванням дотримання безпеки відвідувачів та працівників суду.

Третя – це суди, що знаходяться на територіях, віддалених від безпосередніх бойових дій. Вони визначають особливості організаційної роботи суду та здійснення процесуальної діяльності з урахуванням умов воєнного стану. Це може бути графік роботи суду, правила прийому кореспонденції тощо.

Як працюють суди, що знаходяться на територіях ведення бойових дій або наближених територіях, якщо територіальна підсудність таких судів не змінена?

За загальним правилом суди здійснюють правосуддя в безперебійному режимі за умови відсутності загрози життю та здоров’ю учасників справи, працівників суду.

Рада суддів України рекомендує – особливості роботи окремого суду визначаються з огляду на поточну ситуацію у відповідному регіоні.

Рішення про особливості роботи суду ухвалюють збори суддів (включно із використанням будь-яких засобів зв’язку дистанційно) Якщо скликати та провести збори неможливо – відповідне рішення може ухвалити голова суду або особа, що виконує його обов’язки.

У випадку наявності загрози життю, здоров’ю та безпеці відвідувачів суду, працівників суду, суддів – необхідно оперативно ухвалити рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства судом до усунення таких обставин.

Крім тимчасової зупинки здійснення судочинства можуть бути встановлені інші особливості здійснення судочинства та роботи суду, наприклад:

 • розгляд лише невідкладних справ (взяття під варту, продовження строків тримання під вартою);
 • відкладення розгляду справ у випадку, якщо сторона у справі не може прибути до суду через небезпеку для життя, або не може подати заяву про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи у режимі відеоконференції у зв’язку із роботою на об’єктах критичної інфраструктури, вступом до лав Збройних сил України, територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань тощо;
 • переведення на дистанційну роботу працівників апарату, визначення мінімальної кількості осіб, які повинні знаходитися у приміщенні суду впродовж робочого дня;
 • припинення проведення особистого прийому громадян керівництвом суду;
 • обмеження допуску в судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань тощо.

Розпорядженням Голови Верховного Суду також затверджені Рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення.

Які ж особливості роботи судів в населених пунктах, віддалених від територій, де ведуться бойові дії?

З огляду на умови воєнного стану та практичні реалії суди на всій території України можуть визначати певні особливості організації роботи суду та здійснення процесуальної діяльності.

Безумовно, суди мають вживати першочергових заходів для розгляду в передбаченому процесуальним законом порядку термінових судових справ, а також тих, розгляд яких можливий за відсутності учасників проваджень.

Питання щодо розгляду у судових засіданнях інших справ вирішують судді з урахуванням:

 • явки учасників справи;
 • процесуальної необхідності;
 • наявності підстав для відкладення.

Крім того, з врахуванням воєнного стану та через призупиненням загального доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень та сервісу «Стан розгляду справ», у судах можуть бути встановлені інші особливості, зокрема щодо:

 • повідомлення про стан розгляду справ;
 • графіку приймання судових відділів (канцелярій суду);
 • правил та порядку приймання кореспонденції в приміщенні суду;
 • графіку та порядку одержання інформації, ознайомлення з матеріалами та одержання копій судових рішень;
 • графіку та порядку роботи архіву суду;
 • правил прийому та опрацювання письмових, електронних звернень.

Інформацію про особливості організації роботи та здійснення процесуальної діяльності кожного окремого суду можна знайти на офіційному веб-порталі судової влади.

Матеріал підготував Андрій Кошман
в межах проекту Центру верховенства права та
Академії Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy)
Верховенство права під час війни

14.06.2022