Публічна служба в умовах воєнного стану: що варто знати?

За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість біженців, що виїхали з України внаслідок російського вторгнення становить 6,03 мільйона людей.

Як показує дослідження, проведене Міжнародною організацією з міграції (МОМ), кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Ще в квітні в опублікованому МОМ звіті ця цифра складала 7,7 млн. Це значить, що тенденція до зростання кількості населення, яке вимушено покидає домівки, зберігається.

Згідно з Глосарієм МОМ, внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це особи або групи осіб, які були змушені або зобов’язані втекти або покинути свої домівки або місця звичного проживання, зокрема, в результаті або з метою уникнення наслідків збройних конфліктів, широкомасштабного насильства, порушення прав людини або природних чи техногенних катастроф, і які не перетинали міжнародно визнаний кордон країни.

Така статистика не могла не позначитись на діяльності багатьох органів державної влади та місцевого самоврядування. Виникла пряма загроза спроможності повноцінної діяльності органів публічної влади в Україні. Отже, збереження кадрового потенціалу цих органів є критичним для забезпечення  їх ефективної діяльності в умовах підвищеного попиту на публічні послуги.

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон) були внесені певні зміни до порядку і умов проходження публічної служби (як державної служби та служби в органах місцевого самоврядування). Сам Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Однією із ключових засад (принципів) здійснення публічної служби є неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану.

Як реалізація цього принципу вплинула на порядок проходження публічної служби в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування?

Основна новація, це призначення на посади без проведення конкурсу.

Без проведення конкурсу особи призначаються:

  • на посади державної служби;
  • посади в органах місцевого самоврядування;
  • посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
  • посади керівників комунальних підприємств, установ.

Однак таке призначення має цікаву особливість. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені відповідно до цієї процедури, передбаченої Законом, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування. Фактично, реалізується правило однократного призначення без можливості переведення на інші посади.

Змінено процедуру подання декларації.

Зміни у процедурі подання декларації поширюються на осіби, які претендують на зайняття:

  • політичної посади;
  • посади державної служби;
  • посади в органах місцевого самоврядування;
  • посади керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки;
  • посади керівника комунального підприємства, установи, організації.

Зауважимо, що особами, які займають політичні посади, є члени Кабінету Міністрів України та заступники міністрів у всіх міністерствах.

Подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено Законом України «Про запобігання корупції» і є формою фінансового контролю.

В умовах, не пов’язаних із воєнним станом, подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється до призначення на посаду. Тобто, обов’язковою умовою призначення на посаду є попереднє подання декларації та її перевірка. Без декларації та її перевірки призначення на посаду є неможливим.

Процедура, яка запроваджена Законом, не означає, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування взагалі звільняється від необхідності подання декларації. Така декларація може бути подана у будь-який момент під час проходження служби, але не пізніше 3-х місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Особа, фактично, може не подавати декларацію під час дії правового режиму воєнного стану, але з дня припинення чи скасування воєнного стану у чиновника є ще три місяці, щоб подати декларацію.

Аналогічна процедура передбачена щодо подання документа про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно. Під час воєнного стану можна не подавати, але подати протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Якщо протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану особа не подала декларацію та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою, вона звільняється із займаної посади протягом трьох робочих днів після завершення цього строку.

Але якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування вчасно подала декларацію та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою, ситуацію буде трохи іншою. Така особа може перебувати на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Крім того, після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, на які особи призначені відповідно умов  воєнного стану, оголошується конкурс.

І цей конкурс вже буде відбуватися за звичними довоєнними правилами.

Звернемо увагу ще на одну особливість, яка вирізняє правовий статус осіб, які призначалися за процедурою Закону та осіб, які призначалися за звичайною «мирною» процедурою.

Особи, які призначалися за звичайною «мирною» процедурою і які були звільнені з посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, протягом одного року після припинення чи скасування воєнного стану можуть бути прийняті на рівнозначні або нижчі посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування без проведення конкурсу. Але це правило не діє щодо осіб, які призначалися за процедурою, передбаченою Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

Матеріал підготував Юрій Іщенко 
в межах проекту Центру верховенства права та
Академії Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy)
Верховенство права під час війнийни».

15.06.2022