Виплата фіксованої зарплати або фріланс: нові можливості в умовах війни

За загальним правилом, роботодавець повинен дотримуватися вимог законодавства щодо оплати праці та вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Базовими вимогами до виплати заробітної плати в умовах воєнного стану є такі:

  1. Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
  2. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
  3. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.
  4. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

У випадку порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, роботодавець повинен довести, що це порушення сталося саме внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Якщо вищезгадані обставини не доведено – роботодавець несе відповідальність згідно із законодавством. Звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили (форс-мажор) не звільняє від виконання самого зобов’язання.

Торгово-промислова палата України (ТПП) повідомила про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

Відповідно до листа від 28 лютого 2022 р. № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України на підставі ст. 14 та 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» вiд 02 грудня 1997 року № 671/97-BP, Статуту Торгово-промислової палати України, цим засвідчує форс мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, який продовжено до 30 серпня 2022 року.

Між тим, згідно зі статтею 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Отже, виходячи з наведених норм виплата заробітної плати може здійснюватися більше двох разів на місяць.

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною – з 16 по 30 (31).

Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись в період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину – з 1 по 7 число.

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі на 2022 рік:

  • з 1 січня – 6500 гривень,
  • з 1 жовтня – 6700 гривень (у 2021 році: з 1 січня – 6000 грн, з 1 грудня – 6500 грн);

у погодинному розмірі:

  • з 1 січня – 39,26 гривні,
  • з 1 жовтня – 40,46 гривні (у 2021 році: з 1 січня – 36,11 грн, з 1 грудня – 39,12 грн).

Передбачено також видатки на встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з:

  • 1 січня 2022 року – в розмірі 2 893 гривні;
  • 1 жовтня 2022 року – в розмірі 2 982 гривні.

Але 18 липня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 5161 про нестандартні форми зайнятості, або фріланс.

Законопроєкт передбачає введення до Кодексу законів про працю України нової особливої форми трудового договору – з нефіксованим робочим часом. За його умовами працівник зобов’язаний виконувати роботу тільки тоді, коли вона є, і без гарантій того, що робота надаватиметься постійно.

Роботодавець самостійно визначатиме необхідність та час  залучення працівника до роботи та її обсяг. Водночас мають дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Кількість базових годин, під час яких роботодавець може вимагати від фрілансера виконувати роботу, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів – не може перевищувати шести днів на тиждень.

Заробітна плата виплачуватиметься за фактично відпрацьований час, але не менше ніж за 32 години протягом календарного місяця.

Роботодавець не може забороняти фрілансеру виконувати роботу за іншим трудовим договором в іншого роботодавця.

Матеріал підготувала Ганна Гірій
в межах проекту Центру верховенства права та
Академії Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy)
«Верховенство права під час війни»

2.08.2022