Булінг: що варто знати?

Поряд із нагальними проблемами, що виникають у громадян України під час повномасштабної збройної агресії російської федерації, питання булінгу, на жаль, продовжує існувати в освітньому середовищі. Тому володіння інформацією про булінг дає можливість своєчасно вжити заходів щодо захисту дитини від цього неправомірного явища.

За законодавством України право дітей на захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28 і 52 Конституції України, відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Водночас статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності.

Поняття «булінг» уперше юридично визначено в Законі України від 18.12.2018 № 8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу».

Законом України «Про освіту» термін «булінг» визначено як «моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення». Варто зазначити, що найчастіше до булінгу вдаються в закладах освіти.

Тому в зазначеному вище Законі визначено механізми протидії цьому явищу, а саме: засновником закладу освіти здійснюється контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, та затвердження та оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, керівником закладу освіти розглядаються заяви про випадки булінгу від здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та ухвалюється рішення про проведення розслідування безпосередньо.

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа) зокрема здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову в реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

Заклади освіти зобов’язані забезпечувати на своїх вебсайтах відкритий доступ до правил учнів, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядку подання та розгляду заяв про випадки булінгу від здобувачів освіти, їхніх батьків.

Відповідальність за булінг передбачена статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка при цьому застосовується не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу.

Отже, якщо стосовно дитини вчинено булінг, дитина особисто, батьки або її законні представники мають право звернутися до керівника закладу освіти або до його засновника із заявою про випадок булінгу.

У разі, якщо права дитини порушені органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, необхідно звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на гарячу лінію: 0800-50-17-20, 044-299-74-08 або електронну пошту.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

9.07.2023