Хто може надавати медичну та реабілітаційну допомогу під час війни?

Розширено перелік осіб, які можуть надавати медичну та реабілітаційну допомогу, спрощено процедуру допуску на волонтерських засадах іноземних медичних працівників і фахівців з реабілітації до здійснення такої діяльності (крім громадян російської федерації або республіки білорусь), а також урегульовано питання надання допомоги із застосуванням телемедицини.

У період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення чи скасування медична допомога, реабілітаційна допомога надається згідно з медичними показаннями:

  • професійно підготовленими медичними працівниками, фахівцями з реабілітації, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією;
  • науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, які мають право надавати медичну;
  • медичними працівниками, у тому числі науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, фахівцями з реабілітації, які направлені у відрядження до закладів охорони здоров’я;
  • фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію у встановленому законом порядку та можуть перебувати у цивільно-правових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги.

Також до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах можуть залучатися:

  • медичні працівники, фахівці з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян російської федерації або республіки білорусь) або особами без громадянства й прибули в Україну для надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги, якщо вони відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації і мають документи про освіту та відповідну професійну кваліфікацію, засвідчені в порядку консульської легалізації або шляхом проставлення апостилю в країні, в якій вони працюють;
  • медичні працівники, у тому числі науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, фахівці з реабілітації, які залучені до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги як волонтери у встановленому законом порядку.

Важливо: іноземні фахівці, про яких ідеться, можуть бути запрошені закладом охорони здоров’я або іншим підприємством, організацією чи установою, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства.

До надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини можуть залучатися медичні працівники, фахівці з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян російської федерації або республіки білорусь) або особами без громадянства, за умови їх реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі, що забезпечує надання медичної та реабілітаційної допомоги із застосуванням телемедицини.

Для надання такої допомоги не можуть застосовуватися інформаційно-комунікаційні системи, права на які зареєстровані у російській федерації або республіці білорусь.

Іноземці (крім громадян російської федерації та республіки білорусь) та особи без громадянства, які в період дії воєнного стану прибули в Україну для надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах як медичні працівники, фахівці з реабілітації та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України, на період надання такої допомоги.

Водночас Закон встановлює право підприємств, установ та організації незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості та прибутковості залучати до своєї діяльності з надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги волонтерів (крім громадян російської федерації та республіки білорусь) виключно для надання безоплатної медичної допомоги, безоплатної реабілітаційної допомоги.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану» від 29 липня 2022 року № 2494–IX набрав чинності 19 серпня.

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

26.08.2022