Хто з родини полонених чи зниклих безвісти захисників має право на грошове забезпечення?

Виплата грошового забезпечення здійснюється:

☑ дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності — ☑ повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним),

або

☑ законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи ☑ усиновлювачам неповнолітніх дітей (з інвалідністю з дитинства — незалежно від їхнього віку),

а також

☑ особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців (члени сім’ї, які були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування), або ☑ батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі й не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Виплата здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, членам сімей військовослужбовців, за їхньою заявою.

Заява подається на ім’я командира військової частини за місцем постійної дислокації такої військової частини, особі, уповноваженій на ведення діловодства та прийом документів від родичів захисників.

До заяви додаються:

  • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
  • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
  • копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
  • копія довідки про ідентифікаційний код (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від коду, — копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

27.01.2023