Компенсація за пошкоджену чи знищену нерухомість: порядок надання

Верховна Рада України 23 лютого ухвалила закон, яким урегульовано питання надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, з 24 лютого 2022 року (дня введення воєнного стану в Україні).

Закон України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» від 23 лютого 2023 року № 2923–IX набере чинності 22 травня цього року.

Компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна здійснюється у вигляді:

 • виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт;
 • надання грошових коштів шляхом їхнього перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;
 • фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку з використанням житлового сертифіката.

Які об’єкти підлягають компенсації?

Пошкоджені об’єкти нерухомого майна — об’єкти нерухомого майна, які розташовані в Україні та пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції чи реставрації, відновлення яких є економічно доцільним. Це:

 • квартири, інші житлові приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садові та дачні будинки;
 • об’єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки), у яких на момент пошкодження зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (крім світлопрозорих конструкцій та заповнення дверних прорізів), щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
 • складові частини об’єктів будівництва (квартири, інші житлові приміщення в будівлі), які після прийняття в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна, за умови, що на момент пошкодження в об’єкта будівництва зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (крім світлопрозорих конструкцій та заповнення дверних прорізів), щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт;
 • спільне майно багатоквартирного будинку, відмінне від земельної ділянки.

Хто має право на отримання компенсації?

Право на отримання компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна мають:

 • фізичні особи — громадяни України, які є:

– власниками пошкоджених/знищених об’єктів нерухомого майна;

– замовниками будівництва;

– власниками спеціального майнового права на неподільні житлові об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти житлової нерухомості або особами, які сплатили часткову ціну такого об’єкта та на користь яких зареєстровано обтяження речових прав на такий об’єкт;

– особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію;

– членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

– спадкоємцями вищезазначених осіб;

 • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків, особи, уповноважені співвласниками багатоквартирних будинків відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у разі отримання компенсації за пошкоджене спільне майно багатоквартирного будинку.

! Кабінет Міністрів України в Порядку надання компенсації за пошкоджене/знищене майно може визначати додаткові категорії осіб, яким може надаватися компенсація за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна.

Не мають права на отримання компенсації:

 • особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;
 • особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України;
 • спадкоємці щодо пошкоджених/знищених об’єктів нерухомого майна, які належали за життя спадкодавцям, визначеним у попередніх пунктах.

Хто розглядає заяву й куди звертатися?

Розгляд питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна здійснює спеціальна комісія, яку утворює виконавчий орган відповідної ради, військова (або військово-цивільна) адміністрація населеного пункту. Рішення комісії затверджується рішенням виконавчого органу ради, військової адміністрації (військово-цивільної адміністрації) населеного пункту протягом п’яти календарних днів з дня прийняття його комісією.

Заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна подається до комісії щодо кожного знищеного об’єкта нерухомого майна окремо.

! Подання такої заяви здійснюється незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) отримувача компенсації або місця розташування знищеного об’єкта нерухомого майна.

Строк подання заяви — під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування на території, на якій розташований (розташовувався) знищений об’єкт нерухомого майна.

Заява може бути подана:

 • в електронній формі — засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
 • у паперовій формі — через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Заява про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, який перебуває в спільній власності, може бути подана кожним співвласником окремо або одним із співвласників такого об’єкта. Заява, подана одним із співвласників, вважається поданою всіма співвласниками за відсутності заперечень інших співвласників.

Заява реєструється автоматично в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна й направляється автоматично програмними засобами Реєстру на розгляд комісії, уповноваженої розглядати заяви про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна на відповідній території.

Строк розгляду заяви не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви.

Підстави для відмови в наданні компенсації:

 • подання заяви особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до цього Закону або не має повноважень для подання заяви;
 • виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві;
 • подання заяви після спливу строку.

Копія рішення про надання/відмову в наданні компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна завантажується до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

! Дія цього Закону також поширюється на об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені або знищені внаслідок обставин, спричинених збройною агресією російської федерації проти України (замінування, розмінування тощо), після припинення або скасування воєнного стану.

У такому випадку строк подання заяви три роки з дати припинення або скасування воєнного стану на території, на якій розташований (розташовувався) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна.

! Однак, дія цього закону в частині надання компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна не поширюється на об’єкти, що станом на 24 лютого 2022 року знаходилися на тимчасово окупованій російською федерацією території України, визначеній відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Також Законом передбачено можливість зупинення та поновлення розгляду заяв про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, деякі аспекти визначення розміру компенсації за такий об’єкт і використання житлового сертифікату, ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна, визначено джерела фінансування компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна тощо.

Законом внесені відповідні зміни до Цивільного кодексу України, законів України «Про нотаріат», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших.

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

29.03.2023