Оподаткування благодійної допомоги податком на прибуток підприємств та ПДВ

Наразі багато неприбуткових організацій та суб’єктів підприємницької діяльності перераховують кошти чи надають майно у якості благодійної допомоги. При цьому можуть виникати питання щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість (ПДВ).

Розглянемо порядок обліку та оподаткування цими податками благодійної допомоги, наданої під час дії режиму воєнного стану.

Податок на прибуток підприємств

Чи впливає факт надання благодійної допомоги на статус неприбуткової організації як неплатника податку на прибуток?

Неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток підприємств. Доходи неприбуткових організацій використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Використання доходів для інших цілей є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені.

Однак на період дії воєнного стану не вважається порушенням передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності такої неприбуткової організації.

Умова для цього – те, що такі кошти/послуги/майно добровільно перераховані (надані, передані):

 1. Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави;
 2. на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 3. на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів фізичним особам, які не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Отже, добровільне надання/перерахування послуг, майна, грошових коштів неприбутковою організацією цим суб’єктам, що не пов’язано з реалізацією мети та напрямків діяльності організації, не призводить до втрати нею статусу неплатника податку на прибуток.

Як враховувати надану благодійну допомогу при розрахунку фінансового результату до оподаткування?

За загальним правилом, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Однак це коригування не проводиться щодо сум коштів або вартості

 • спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів);
 • технічних засобів спостереження;
 • лікарських засобів та медичних виробів;
 • засобів особистої гігієни;
 • харчових продуктів;
 • предметів речового забезпечення;
 • інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, –

якщо вони добровільно перераховані (передані) на користь суб’єктів, зазначених вище.

Незастосування коригування фінансового результату до оподаткування означає, що благодійник може віднести до витрат повну суму добровільно наданих коштів/товарів Збройним силам України, іншим військовим формуванням, закладам охорони здоров’я тощо. Це натомість не буде збільшувати розмір оподатковуваного прибутку благодійника і, відповідно, суму податку.

Податок на додану вартість

Об’єктом оподаткування ПДВ є постачання товарів/послуг на митній території України. Отже, у випадку надання благодійної допомоги у формі грошових коштів об’єкт оподаткування ПДВ не виникає і цей податок не сплачується.

Операції з добровільної передачі товарів, у тому числі підакцизних, та надання послуг на користь ЗСУ, підрозділів територіальної оборони, силових та охоронних держструктур, ДСНС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за кошти державного бюджету, а також органам місцевого самоврядування для потреб забезпечення оборони держави тощо (повний перелік адресатів включає суб’єктів, про яких ми писали вище) не вважаються операціями реалізації для цілей оподаткування, а відтак і не обкладаються ПДВ.

Водночас це правило не застосовується стосовно операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Також звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, зокрема:

 • безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства;
 • надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

За загальним правилом, звільнені від оподаткування ПДВ операції враховуються для цілей обрахунку загального обороту юридичної особи.

Якщо річний оборот (загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців) сукупно перевищує 1 000 000 грн без урахування ПДВ, то особа має зареєструватися платником ПДВ.

Однак це правило не поширюється на операції, здійснені громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями протягом 2022 року. Такі операції не враховуються при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість.

На період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації та/або запровадження воєнного стану звільняються від оподаткування ПДВ операції зі ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:

 • спеціальних засобів індивідуального захисту (касок та їх компонентів, бронежилетів) для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації;
 • ниток та тканин (матеріалів) певних товарних підкатегорій для виготовлення бронежилетів та шоломів;
 • лікарських засобів та медичних виробів (зокрема таких, що не мають державної реєстрації та відповідних дозвільних документів), призначених для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я;
 • окремих товарів оборонного призначення, які класифікуються за визначеним переліком груп, товарних позицій та підкатегорій УКТ ЗЕД (абз. 5-14 пункту 32 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України).

Надання благодійної допомоги армії не матиме податкових наслідків для платника за умови, якщо під час перевірок платник зможе документально підтвердити, що товари дійсно передавалися військовим на оборонні потреби та таке передання було безоплатним.

Основні нормативно-правові акти

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755‑VI.
 2. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073‑VI.
 3. Закон України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 р. № 808‑IX.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування» від 26.10.2016 р. № 758.

Підготували
Олексій Цельєв, експерт Центру дослідження верховенства права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Ольга Рудевич, студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія»

11.07.2022