Особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в період воєнного стану

Особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в період воєнного стану

В Україні до місцевих бюджетів за місцем розташування об’єктів нерухомості справляється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Правовий механізм цього податку визначений статтею 266 Податкового кодексу України (далі – ПК України або Кодекс).

Платниками цього податку є фізичні  та юридичні особи (резиденти, нерезиденти), які мають у власності нерухоме майно в Україні.

Податкове зобовʼязання для фізичних осіб визначає податковий орган.

Юридичні особи самі визначають податкове зобов’язання в податковій декларації (за встановленою формою). Така декларація подається не пізніше 20 лютого звітного податкового року з розбивкою суми податку рівними частками поквартально.

Обʼєктом оподаткування є житлові та нежитлові приміщення (їх частка), а базою оподаткування  – загальна площа цих обʼєктів (їх часток).

Ставка податку – 1,5 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня звітного податкового року, за 1 квадратний метр.

Механізм податку включає податкові пільги для його платників, визначені п. 266.4 ПК України.

Коли сплачується податок?

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення їм податкового повідомлення-рішення.

Юридичні особи – авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Як сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в умовах війни?

Внаслідок збройної агресії рф проти України  величезна кількість нерухомого майна зруйновано чи пошкоджено, а також знаходиться на тимчасово окупованій території.

Враховуючи ці обставини, механізм справляння податку на нерухомість, яка є обʼєктом оподаткування, змінено.

Зокрема, пунктом 69.22. Перехідних положень Кодексу встановлено тимчасові особливості справляння податку на нерухоме майно.

  ОсобливостіПлатники податку/ Обʼєкт оподаткування
за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості (їх частки), які перебувають у власності фізичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;Фізичні особи / Житлова нерухомість
за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;Юридичні особи / Житлова нерухомість
тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. При цьому платники податку – юридичні особи протягом шести календарних місяців після місяця, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за відповідний податковий період. Для платників податку – фізичних осіб контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов’язання за період з 1 січня по 1 березня 2022 року.Фізичні особи, юридичні особи / Нежитлова нерухомість

З урахуванням зазначених особливостей, якщо обʼєкти нерухомості розташовані на території, де велися чи ведуться бойові дії, або якщо нерухомість визнана постраждалою від військової агресії, то податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку за 2021 та 2022 роки фізичним особам не повинні надходити.

Зверніть увагу: застосування особливостей оподаткування податком на нерухоме майно прямо залежить від визначення Кабінетом Міністрів України:

  • переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та територій тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації;
  • порядку визнання об’єктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Наразі інформація про ухвалення Урядом цих нормативних документів відсутня. Тож цілком ймовірно припустити, що Державна податкова служба задля справляння податку на нерухоме майно буде діяти відповідно до вимог ст. 266 Податкового кодексу України без врахування особливостей, що запроваджені п. 69.22. Перехідних положень ПК України.

Що пропонують експерти Ініціативи «Право в умовах війни»?

Розглянемо детальніше ситуацію з оподаткуванням нерухомості, власниками якої є фізичні особи.

Чи можна, наприклад, керуватися наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 75 від 25.04.2022 р., яким затверджено Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)?

З огляду на те, що цей наказ прийнято Міністерством, а не Кабінетом Міністрів України (як це встановлено в п. 69.22. Перехідних положень ПК України), та те, що його прийнято з метою виконання вимог постанови Уряду про процедуру виплати допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам (що ніяк не повʼязано з податковими правовідносинами), вважаємо, що цей наказ не може бути правовою підставою для застосування особливостей оподаткування обʼєктів нерухомості.

Як діяти фізичним особам, які мають у власності обʼєкти нерухомості зруйновані, пошкоджені, й при цьому номінально є платниками цього податку, враховуючи відсутність постанови Уряду, яка по суті має запустити в дію механізм застосування особливостей оподаткування податком на нерухомість, що передбачені п. 69.22. Перехідних положень ПК України?

Насамперед для того, щоб запобігти прийняттю контролюючим органом податкового повідомлення-рішення з оподаткування зруйнованого чи пошкодженого житла, рекомендуємо звернутися до контролюючого органу за місцем вашої податкової адреси з заявою про звільнення від оподаткування податком на нерухомість з підстав, визначених п. 69.22. Перехідних положень ПК України.

До заяви варто долучити документи та інші докази, які підтвердять ваше право на застосування п. 69.22. Перехідних положень ПК України.

Це можуть бути:

  • довідка від органу місцевого самоврядування про те, що житло (чиє, за якою адресою) зруйновано, пошкоджено (в який період часу);
  • фото житла (зробити його таким чином, щоб підтвердити його зруйнованість чи пошкодження, місцезнаходження) тощо.

Заяву варто оформити у 2-х примірниках, на одному з яких отримати підтвердження від податкового органу про прийняття заяви (штамп установи, дата та підпис працівника про прийняття вашої заяви).

У випадку, якщо контролюючий орган вручив вам податкове повідомлення-рішення про визначення податкового зобовʼязання з податку на нерухомість, доцільно оскаржити це рішення як таке, що суперечить п. 69.22. Перехідних положень ПК України та ст. 67 Конституції України.

Те, що Уряд досі не визначив Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та тимчасово окупованих територій, а також не ухвалив Порядок визнання обʼєктів житлової нерухомості такими, що непридатні для проживання, не повинно впливати на виконання податковими органами п. 69.22. Перехідних положень ПК України.

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань.

Для оскарження податкового повідомлення-рішення про визначення фізичній особі – власнику нерухомого майна податкового зобовʼязання з податку на нерухомість скористайтеся ст. 56 ПК України. Оскарження може відбуватися або в адміністративному порядку (до контролюючого органу вищого рівня), або в судовому порядку (суди адміністративної юрисдикції).

Щодо нежитлової нерухомості, то за 2021 рік контролюючий орган зобовʼязаний обчислити податкове зобовʼязання фізичній особі, яка має у власності нежитлову нерухомість, та вручити їй податкове повідомлення-рішення в строк до 01.07.2022 р.

За відсутності з боку платника податку заперечень щодо визначеного контролюючим органом податкового зобовʼязання, платник повинен сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення йому податкового повідомлення-рішення.

Так само фізичним особам, які є власниками нежитлової нерухомості, буде визначено податкове зобовʼязання з 1 січня по 1 березня 2022 р.

Спеціально для Ініціативи «Право в умовах війни» підготували
Ольга Лобач, викладачка Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Олег Мельник, студент Правничої клініки Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Олександр Наталенко, студент Правничої клініки Національного університету «Києво-Могилянська академія»

16.06.2022