Перетин державного кордону дітьми під час воєнного стану

Перетин державного кордону дітьми під час воєнного стану

За законодавством України фізична особа, яка досягла 16 років, може самостійно подорожувати за межі України. Для осіб, які не досягли 16 років, для виїзду за кордон, особливо під час воєнного стану, діють інші правила, передбачені підзаконними нормативно-правовими актами.

Виїзд за межі України дітей в супроводі одного з батьків, родичів чи інших уповноважених одним із батьків осіб

Відповідно до пункту 2-3 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою КМУ від 27 січня 1995 року № 57, для виїзду за межі України дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима чи інших осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою, завіреною в органах опіки та піклування, нотаріально посвідчена згода другого з батьків не вимагається.

Необхідними документами в цьому випадку є:

1) заява одного з батьків що уповноважує певну особу на супроводження дітей за кордон, завірена в органах опіки та піклування;

2) паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (дитини);

3) закордонний паспорт дитини за наявності (наразі під час воєнного стану допускається перетин кордону без нього);

4) документи для перетину кордону супроводжуючого.

Варто зазначити, що під час воєнного стану супроводжуючим чоловікам можуть відмовити в перетині кордону, якщо вони не належить до категорій осіб, звільнених від військової служби та мобілізації.

Якщо немає завіреної в органах опіки та піклування заяви одного з батьків, то виїзд за кордон буде проводитися за загальними правилами, передбаченими пунктом 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідно до цих Правил потребується нотаріально посвідчена згода одного з батьків (або документи, які підтверджують неможливість надання такої згоди чи її необов’язковість) або нотаріально посвідчена згода обох батьків для супроводу їх дітей сторонніми особами.

Вивезення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18 років

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до різних закладів на цілодобове перебування, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану супроводжуються за кордон законними представниками або іншими уповноваженими ними особами за наявності таких документів:

1) паспорту громадянина України або свідоцтва про народження (або за їх відсутності – документів, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);

2) наказу директора закладу/установи де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за кордон;

3) письмового погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженого з Національною соціальною сервісною службою України (офіційний сайт за посиланням). Таке погодження можна отримати з використанням електронних засобів зв’язку. Якщо немає можливості отримати дозвіл військової адміністрації, такий дозвіл надає Нацсоцслужба, про що повідомляє Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з наданням відомостей про дітей, супроводжуючих осіб/особу, державу остаточного перебування;

4) запрошення установ, організацій різних типів та форм власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей або органами місцевого самоврядування такої держави на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. Запрошення має містити найменування держави остаточного перебування дітей, кількість та категорію дітей, умови перебування, відомості про відповідальну за дітей організацію, гарантії повернення дітей до України.

Письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи служби у справах дітей обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей потребується, якщо:

 • діти влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї (має бути оригінал або нотаріально засвідчена копія договору про влаштування дитини та супровід прийомних батьків або одного з них);
 • діти влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу (має бути оригінал або нотаріально засвідчена копія договору про організацію дитячого будинку сімейного типу та супровід батьків вихователів або одного з них);
 • діти перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування (має бути оригінал або нотаріально засвідчена копія рішення про встановлення опіки (піклування) та супровід опікуна або піклувальника);
 • діти перебувають під опікою чи піклуванням за рішенням суду (має бути рішення суду або його нотаріально засвідчена копія та супровід опікуна чи піклувальника).

Вивезення дітей, які не є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, але зараховані до різних закладів на цілодобове перебування або влаштовані у патронатні сім’ї

Під час надзвичайного чи воєнного стану на території України діти, які не досягли 18 років, та не належать до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів різних типів на цілодобове перебування або влаштовані до сімей патронатних вихователів, – супроводжуються за кордон особою, уповноваженою керівником відповідного закладу / особою, яка його заміщує, або органом опіки та піклування чи обласною військовою адміністрацією, або патронатним вихователем за наявності таких документів:

1) паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (або за їх відсутності – документів, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);

2) наказу директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за кордон;

3) письмового погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженого з Нацсоцслжбою. Якщо немає можливості отримати дозвіл військової адміністрації, такий дозвіл надає Нацсоцслужба, про що повідомляє Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з наданням відомостей про дітей, супроводжуючих осіб/особу, державу остаточного перебування;

4) рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя;

5) письмового погодження за підписом голови або заступника обласної військової (військово-цивільної) адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України сім’ї патронатного вихователя або дітей, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя, із зазначенням держави їх остаточного перебування;

6) запрошення установ, організацій, які уповноважені державою остаточного перебування дітей або органами місцевого самоврядування такої держави на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн.

Державний нагляд за дітьми, вивезеними за межі території України

Державний нагляд за перебуванням дітей за межами України здійснює Нацсоцслужба та Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба протягом 3 робочих днів після погодження дозволу на виїзд дітей, які супроводжуються не їх батьками, повідомляє про це МЗС із зазначенням держави остаточного перебування дітей.

Після прибуття дітей до держави призначення, їх супроводжуючі (не батьки та не менше ніж 1 особа на 15 дітей або 1 особа на 4 дитини з інвалідністю) мають протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік. Консульська установа протягом одного робочого дня інформує Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу через МЗС про взяття дітей на консульський облік.

Мінсоцполітики через уповноважених представників центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, зокрема міжнародних, та осіб, діяльність яких спрямована на захист прав дітей, може проводити моніторинг умов перебування дітей за межами України, дотримання соціальних стандартів та прав у державі їх перебування та разом з консульськими установами та дипломатичними представництвами України сприяти реалізації та захисту прав та інтересів таких дітей.

Вивезення дітей за межі України під час воєнного стану з метою відпочинку та оздоровлення

Наразі багато міжнародних організацій та організацій іноземних держав (уповноважених на прийом та супровід дітей з інших країн) займаються вивезенням дітей за межі України з метою відпочинку та оздоровлення, що також рятує дітей від війни та гарантує їм проживання в безпечному місці.

Правила вивезення дітей на оздоровлення та відпочинок за кордон регулюються Порядком організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, затвердженим Постановою КМУ від 10 листопада 2021 року № 1167.

На період дії надзвичайного чи воєнного стану на території України виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок здійснюється за погодженням з Нацсоцслужбою.

Органи, уповноважені здійснювати заходи з оздоровлення та відпочинку дітей у сім’ях та закладах іноземної держави, мають подати до Нацсоцслужби такі документи:

 • запрошення на оздоровлення та відпочинок дітей, складене мовою держави, до якої виїжджають діти, та його переклад українською, засвідчений перекладачем. У ньому зазначаються: держава, до якої запрошуються діти; строк перебування; кількість та відомості про дітей; можливість прийняття дітей, які потребують додаткових засобів для реабілітації (психологічна допомога чи медична допомога); умови перебування дітей, відомості про сім’ї чи заклади які будуть піклуватись про дитину; гарантії захисту прав дітей під час їх перебування закордоном та їх повернення до України;
 • лист від центрального/місцевого органу влади держави, до якої запрошуються діти, та його переклад українською, засвідчений підписом перекладача.

Нацсоцслужба після отримання запрошення визначає регіони, діти з яких в період надзвичайного стану чи воєнного стану найбільше потребують відпочинку та оздоровлення, та звертається з листом до обласних, Київської міської військових адміністрацій щодо формування групи дітей та підготовки пакета документів для їх виїзду за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Адміністрації формують такі групи та подають до Нацсоцслужби пакет документів:

 • заяву батьків, завірену службою у справах дітей (можна без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини);
 • погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування або за рішенням суду;
 • копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження;
 • копію медичної довідки про стан здоров’я кожної дитини, за формою, затвердженою МОЗ (у разі відсутності можливості її оформлення – письмову заяву законного представника дитини, що підтверджує відсутність або наявність у дитини хвороб);
 • копію наказу структурного підрозділу обласної, Київської міської військової адміністрації, завданням якого є формування групи дітей та підготовка пакета документів для виїзду дітей за кордон, яким призначено керівника групи дітей/організатора та осіб, які супроводжують групу дітей, що є відповідальними за життя та здоров’я дітей під час перевезення та перебування дітей за кордоном. Кількість осіб, які супроводжують групу дітей, визначається з розрахунку одна особа на 15 дітей;
 • списки групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон за формою, передбаченою Порядком.

Нацсоцслужба розглядає подані документи протягом 10 робочих днів та надає згоду на виїзд дітей. Якщо документи не відповідають вимогам, то вони можуть бути повернуті на доопрацювання.

На час дії воєнного стану прикордонний контроль для виїзду груп дітей здійснюється за пред’явлення таких документів:

 • згоди Нацсоцслужби на виїзд дітей;
 • списків групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон, за формою передбаченою Порядком;
 • паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;
 • погодження службою у справах дітей згоди законних представників для дітей, які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування або за рішенням суду;
 • заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей (можна без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини).

Службова особа має проставити у списку штампи з відмітками «Виїзд» або «В’їзд», а також «Державний кордон перетнули», та зазначити загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей.

На період дії воєнного або надзвичайного стану на території України оздоровлення та відпочинок за кордоном дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях забороняється (можна виключно у складі організованих груп у закладах). Такі діти, евакуйовані з України, можуть забезпечуватися послугами з оздоровлення та відпочинку у складі організованих груп виключно на території держави, в якій вони перебувають.

Підготували
Юрій Іщенко, експерт Центру дослідження верховенства права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Наталія Марченко, студентка «Києво-Могилянської академії»

12.08.2022