Порядок надання відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану: роз’яснення

Питання надання відпустки військовослужбовцям регулює Закон України «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану».

Закон визначає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожну із зазначених відпусток можуть надати тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30 % загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Порядок оформлення відпустки за сімейними обставинами:

  1. Написати рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника) та додати документи з підставами.
  2. У подальшому рапорт військовослужбовця з відповідними резолюціями його прямих начальників подається до кадрового підрозділу штабу.
  3. Командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки.

Рекомендовано подавати рапорт у двох примірниках: на одному мають бути зазначені вхідний номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт, які будуть підтверджувати факт звернення з рапортом.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

31.03.2023