Права осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, має всі права, гарантовані Конституцією та законами України, а також має право на всебічне розслідування обставин її зникнення та встановлення її місцеперебування.

Близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право знати її долю, що включає отримання достовірних відомостей про місцеперебування особи, обставини її загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме).

Органи державної влади, які здійснюють облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зобов’язані надавати інформацію про хід та результати їхнього розшуку близьким родичам та членам сім’ї таких осіб.

Члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням таких особливостей:

  • непрацездатні члени сім’ї зниклої безвісти особи, які були на її утриманні, незалежно від наявного в зниклої особи страхового (пенсійного) стажу, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника в порядку, встановленому Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
  • право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується членам сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти за особливих обставин, зберігає цей правовий статус;
  • виплата такої пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відмітки про встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
  • смерть особи, яка мала статус зниклої безвісти за особливих обставин, чи оголошення її померлою надає родичам такої особи право на звернення для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

11.03.2023