Статус та основні права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Оновлено)

статус дитини-сироти
права і статус дітей-сиріт

В умовах воєнного стану збільшується кількість випадків, за яких необхідне оперативне прийняття рішень щодо дітей, направлених на усунення загроз життю і здоров’ю, на влаштування їх до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, встановлення над ними опіки та піклування, а за неможливості забезпечення сімейної форми влаштування – передання їх до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших подібних закладів, у т.ч. для забезпечення їх тимчасового влаштування, переміщення та евакуації як в межах України, так і за кордон.

У зв’язку з цим на додаток до прийнятого за звичних умов національного законодавства розробляються спеціальні нормативно-правові акти та/чи вносяться зміни до чинних нормативно-правових актів, зокрема:

 • Постанова КМУ від 22 березня 2022 р. № 349, якою внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану;
 • Постанова КМУ від 27 березня 2022 р. № 385, якою затверджено Порядок тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення умов для перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, Постанова КМУ від 15 квітня 2022 р. №447, якою внесено зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,пов’язаної із захистом прав дитини.

Застосовуються також міжнародні акти, як то Конвенція про статус біженців, ратифікована Законом України від 10 січня 2002 р. № 2942-III.

При цьому особливого значення набуває чітке розуміння статусу дитини, що безпосередньо впливає на її права, їх здійснення та захист.

До прикладу, свою специфіку має статус дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, розлучених із сім’єю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У цьому матеріалі буде розглянуто питання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, — це визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення й отримання передбачених законодавством пільг. Цей статус підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

Умова, необхідна для набуття статусу, — втрата дитиною батьківського піклування

Це може мати місце у наступних випадках:

 • смерть, загибель батьків;
 • позбавлення батьківських прав;
 • відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав;
 • визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошення їх померлими;
 • відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства;
 • розшук батьків органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження;
 • тривала хвороба батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • розлучення дитини із сім’єю;
 • діти підкинуті, безпритульні, від них батьки відмовились, їх батьки невідомі;
 • батьки не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України, в районах проведення антитерористичної операції, здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Вирішення питань щодо встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування забезпечують органи опіки та піклування.

Суб’єкт, який готує документи: служба у справах дітей

Строк підготовки документів на підтвердження статусу: протягом 2 місяців

Документи, які збирає служба у справах дітей:

 • свідоцтво про народження дитини
 • документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування

Рішення про надання статусу приймають:

 • районна, районна у м. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади;
 • за місцем походження такої дитини;
 • за поданням служби у справах дітей.

В умовах надзвичайного чи воєнного стану таке рішення приймає:

 • районна, районна у м. Києві держадміністрація, районна військова адміністрація або виконавчий органо міської, селищної, сільської ради;
 • за місцем проживання (перебування) або виявлення дитини;
 • з урахуванням документів, що підтверджують статус дитини.

Примітка: Після припинення або скасування надзвичайного чи воєнного стану статус дитини повинен бути підтверджений чи спростований за процедурами та на підставі документів, передбачених законодавством.

У рішенні зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові дитини;
 • дата народження;
 • обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування;
 • документи, які підтверджують ці обставини;
 • форма влаштування дитини.

На кожну дитину заводиться обліково-статистична картка. Картка містить дані про дитину, її спадковість, здоров’я, місце походження, місце проживання, дані про батьків, братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, про житло, в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах, інформація про заклади та сім’ї, де дитина перебувала на утриманні та вихованні, план та результати соціального супроводу дитини, інформація про розвиток дитини, результати навчання тощо.

СтатусКому надаєтьсяЯким документом підтверджується
Дитина-сиротадітям, у яких померли або загинули батькисвідоцтво про смерть кожного з батьків
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, які залишились без батьківського піклування в умовах надзвичайного чи воєнного стану при відсутності свідоцтва про смерть або якщо загибель батьків не зареєстрована уповноваженими на те органамирішення про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування – до моменту документального підтвердження смерті або загибелі батьків
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких позбавлені батьківських праврішення суду
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, які відібрані у батьків без позбавлення батьківських праврішення суду
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких визнані безвісно відсутнімирішення суду
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких оголошені судом померлимисвідоцтво про смерть, видане органами РАЦС
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких визнані недієздатнимирішення суду
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волівирок суду
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартоюухвала слідчого судді (суду)
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких знаходяться у розшуку органами Національної поліції, пов’язаному з відсутністю відомостей про їх місцезнаходженняухвала суду або 
довідка органів Національної поліції про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядитині, тривала хвороба батьків якої перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язкивисновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері такої хвороби, виданий згідно Порядку видачі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини тривалої хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків, затвердженого Наказом МОЗ України від 18.11.2013 № 981 
Дитина, позбавлена батьківського піклуванняпідкинутій дитині, батьки якої невідомі;
дитині, покинутій в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або
дитині, яку відмовилися забрати батьки, інші родичі
акт, складений згідно Наказу МОЗ України та МВС України від 17.12.2013 № 1095/1239 «Про затвердження форм документів про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкцій про порядок їх заповнення»
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких не виконують своїх обов’язків з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на території, де ведуться або велися активні бойові дії, чи на окупованій території під час дії на території України надзвичайного або воєнного стануакт, складений службою у справах дітей за формою згідно з додатком 11 Постанови КМУ від 24.09.2008 р. № 866

Примітка: після скасування чи припинення надзвичайного або воєнного стану статус дитини має бути підтвердженим чи спростованим на підставі документів, передбачених законодавством
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованих територіях або в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федераціїакт, складений службою у справах дітей за формою згідно з додатком 11 Постанови КМУ від 24.09.2008 р. № 866
Дитина, позбавлена батьківського піклуваннядітям, розлученим із сім’єю, визнаним біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» письмова інформація територіального органу ДМС України про розшук батьків або інших законних представників і відсутність відомостей про їх місцезнаходження (Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866, Постанова КМУ від 16.11.2016 № 832, якою затверджено Порядок взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України

Основні права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Право на влаштування до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та інших форм влаштування, які забезпечують сімейне виховання. 
 • Право дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, на тимчасове влаштування до інших закладів, в яких передбачено цілодобове перебування дітей, у населених пунктах, в яких можливо забезпечити безпеку дітей з урахуванням їх віку та стану здоров’я (під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану).
 • Право на відстрочку від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Право брати участь у конкурсі в межах встановлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) України.
 • Право на особливий соціальний захист в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема, переважне право на зарахування до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Право на повне державне забезпечення, у т.ч. у в навчальних закладах (соціальна стипендія, посадовий оклад, щорічна допомога для придбання навчальної літератури, одноразова грошова допомога випускникам).
 • Право на звільнення від плати за навчання в державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів.
 • Право на соціальний супровід, який має здійснюватись за спеціальним планом для кожної дитини і коригуватися раз на рік.
 • Право на юридичну, психологічну та соціальну допомогу, яка забезпечується, насамперед, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді, серед іншого, для дітей у складних життєвих обставинах.
 • Право на отримання першого робочого місця, інформації, професійної консультації, послуг з професійної підготовки і перепідготовки. Зокрема, на першочергове працевлаштування на наявні вакантні робочі місця, на залучення до оплачуваних громадських робіт для тимчасової зайнятості. Відповідальність за працевлаштування такої дитини покладається на місцеві державні адміністрації і на керівника закладу, де перебувала дитина.
 • Право на щорічне безоплатне оздоровлення у віці до 18 років.
 • Право на соціально-трудову реабілітацію дітей, які є особами з інвалідністю.
 • Збереження права на житло, в якому вони проживали. Відповідальність за збереження такого житла несуть місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження такого житла. Квартирна плата та плата за комунальні послуги здійснюються місцевими державними адміністраціями за місцезнаходженням житла до працевлаштування дитини-випускника закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу. Питання примусового відчуження житла в умовах воєнного чи надзвичайного стану, отримання компенсації, його повернення у разі збереження чи надання взамін іншого врегульовується положеннями Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану», який спеціальних правил щодо майна дітей не містить.
 • Право на зарахування на квартирний облік та соціальний квартирний облік, на забезпечення протягом місяця соціальним житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання або, за їхнім бажанням, — грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення.
 • Право на медичне обслуговування (у тому числі стоматологами-ортопедами).
 • Право випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на користування фізкультурно-оздоровчими і спортивними об’єктами безоплатно або на пільгових умовах.
 • Право на забезпечення у період канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних закладах, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку.
 • Права обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування окремо регламентовані (право на безоплатне навчання та працевлаштування відповідно до їх здібностей, установлення спеціальних стипендій, коштів на стажування тощо).
13.04.2022