Призупинення трудового договору. Чи можна не погодитися?

Призупинення 
трудового договору. 
Чи можна не погодитися?

Призупинення дії трудового договору регулюється статтею 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Ініціатором призупинення дії трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.

Про призупинення дії трудового договору видається наказ, в якому необхідно вказати підставу (заява працівника), причини призупинення (відсутність замовлень, зупинка виробництва, бойові дії, пошкодження виробництва у наслідок бойових дій тощо), строк призупинення дії трудового договору, кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта працівників, умови відновлення дії трудового договору.

Також у наказі слід зазначити умови оплати праці: зі збереженням або без збереження заробітної плати. В останньому випадку необхідно також вказати умови відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат на час призупинення трудового договору.

Працівника обов’язково потрібно ознайомити з наказом всіма можливими засобами (поштою, електронною поштою, телефоном тощо).

Відповідно до листів Держпраці від 09.05.2022 року № 1922/4/4.1-ЗВ-22а та Мінекономіки від 17.05.2022 року № 4706-06/25215-07 у разі звільнення працівника у період призупинення дії трудового договору роботодавець має виплатити йому всі належні йому кошти до дня призупинення дії трудового договору.

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися на строк не більше ніж період дії воєнного стану.

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

Що робити працівникові, який не погоджується з наказом роботодавця про призупинення дії трудового договору?

Якщо працівник не згіднийз наказом про призупинення дії трудового договору, то сам працівник або профспілка (за дорученням працівника) може оскаржити наказ до Державної служби України з питань праці або до її територіального органу.

За результатами розгляду скарги цей орган за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

Підготувала Ганна Гірій,
експертка Ініціативи «Право в умовах війни»

1.09.2022