Розгляд звернень громадян в умовах воєнного стану: що варто знати?

Відповідно до статті 40 Конституції України всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Конституційне право на звернення до суб’єктів владних повноважень є одним із 18 прав і свобод людини й громадянина, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану відповідно до статті 64 Основного Закону України. 

Питання практичної реалізації громадянами України права на звернення регулюється Законом України «Про звернення громадян», який, крім іншого, визначає перелік похідних прав, пов’язаних із правами громадянина при розгляді звернення. Водночас у зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану реалізація прав громадянина, пов’язаних з особистою присутністю громадянина, може мати свої особливості.

Основні рекомендації для громадянина щодо реалізації прав, пов’язаних з особистою присутністю при розгляді заяви чи скарги в умовах воєнного стану:

  • чітко викласти зміст мотивувальної та прохальної частини звернення. Намагатися уникати надмірних емоційних висловлювань, а також викладу матеріалу, який не стосується предмета звернення;
  • переконатися в тому, що питання, порушені у зверненні, не можуть бути вирішені без реалізації вказаних прав та стосуються насамперед життя, здоров’я, свободи або безпеки; 
  • зазначення необхідної кількості інформації для достатньої комунікації, зокрема вказувати у зверненні (заяві, скарзі) контактний номер телефону тощо; 
  • врахувати можливість реалізації права «особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви» із застосуванням засобів телефонного зв’язку або цифрових комунікаційних сервісів (зокрема ZOOM, Google Meet тощо). 

Про вказане рекомендовано зазначати у прохальній частині звернення (заяви, скарги). 

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

29.03.2024