Що необхідно знати працівнику при звільненні за власним бажанням?

Права та обов’язки працівника при звільненні за власним бажанням

Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні.

У зв’язку з веденням бойових дій у районах, у яких розташоване підприємство, установа, організація, та існування загрози для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

Дату звільнення за власним бажанням зазначає працівник у заяві. Пояснення причин припинення трудових відносин є не обов’язковим.

Заява про звільнення може бути подана як у період роботи, так і в період відпустки чи тимчасової непрацездатності.

За бажанням працівника, у разі його звільнення, йому має бути надано невикористану відпустку. Датою звільнення в цьому разі є останній дань відпустки.

У межах двотижневого строку працівник має право відкликати свою заяву або в іншій формі повідомити роботодавця про зміну свого наміру розірвати трудовий договір. Доцільно це зробити письмово, щоб заява була зареєстрована.

Перебуваючи за кордоном працівник може подати заяву наступним чином:

  • надіслати на офіційну адресу роботодавця оригінал заяви на звільнення міжнародною поштою;
  • надіслати заяву на звільнення на офіційну електронну пошту роботодавця.

Якщо заява про звільнення надсилається на електронну пошту роботодавця, її слід роздрукувати та підписати, відсканувати й підписати електронним цифровим підписом.

У випадку відсутності можливості направити заяву на офіційну юридичну адресу або електронну пошту роботодавця, працівник може направити її на всі відомі месенджери роботодавця.

Обов’язки роботодавця при звільненні працівника за власним бажанням

Роботодавець зобов’язаний звільнити працівника та правильно оформити таке звільнення: видати наказ про звільнення (у якому вказати дату звільнення), надати працівнику копію наказу про звільнення, зробити запис у трудовій книжці, якщо вона зберігається в роботодавця та віддати її працівнику, здійснити повний розрахунок, надати працівнику письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні.

Водночас у період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення й ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно.

У період дії воєнного стану працівник та роботодавець можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання й зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником.

Куди звернутися у випадку порушення права на звільнення за власним бажанням?

До Державної служби України з питань праці або її територіальних органів (офіційний вебсайт), до повноважень яких належить здійснення державного контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

20.06.2023