Що робити, якщо релігійні переконання не дозволяють тримати зброю?

Релігійні переконання під час війни

Конституція України передбачає, що кожен має право на свободу віросповідання. Тому якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою (ч. 1, 4 ст. 35).

Водночас в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Указ Президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» таких обмежень не передбачає. 

Отже, механізм направлення на альтернативну службу залишається чинним.

Що таке альтернативна (невійськова) служба?

Йдеться про виконання обов’язку перед суспільством і державою без користування зброї. 

Громадянина можуть направити на конкретне підприємство, діяльність якого пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним чи сільським господарством. 

Як варіант — на патронажну службу в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Наприклад, це проходження служби у госпіталі, на підприємстві критичної інфраструктури, участь у рятувальних, гуманітарних операціях.

Як вступити на альтернативну (невійськову) службу?

1. Не пізніше семи календарних днів від дня одержання повістки про призов потрібно особисто подати до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації заяву про звільнення від призову.

2. Заява подається у довільній формі. 

Треба зазначити причини неможливості проходження військової служби і підтвердження істинності релігійних переконань. 

До заяви слід додати такі документи:

  • документи, що підтверджують істинність релігійних переконань; 
  • копія документа про освіту; 
  • довідка про склад сім’ї;
  • довідка з місця роботи або навчання.

Найкращим доказом є підтвердження від голови релігійної общини, яка законно діє в Україні. 

При подачі заяви при собі необхідно мати паспорт.

Якщо порушити встановлений термін подання заяви — у ній мають бути зазначені причини її невчасного подання.

3. Відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації приймає заяву та у письмовій формі повідомляє вас про дату явки на засідання.

4. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається протягом календарного місяця з дня надходження і в присутності громадянина.

5. Направлення для проходження альтернативної служби видається громадянину після проходження призовної комісії.

У яких випадках можуть відмовити?

  • Якщо заява подана несвоєчасно без поважних причин.
  • За відсутності підтверджень істинності релігійних переконань.
  • У випадку неявки без поважних причин на розгляд заяви про направлення на альтернативну службу.

Важливо знати

В умовах воєнного стану необхідно оперативно звертатися із заявою про проходження альтернативної служби. Її розгляд зараз також буде швидким. Наразі є можливість проходження відповідної служби.

1.04.2022