Що таке простій та як його оформити

Простій – це зупинення роботи через відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотну силу або інші обставини.

Працедавцю необхідно оформлювати простій, якщо внаслідок воєнних дій підприємство не може функціонувати, якщо неможлива робота частини структурних підрозділів, або ж організація роботи окремих працівників.

Що потрібно, щоб оформити простій

  • Акт простою, в якому слід зафіксувати обставини, внаслідок яких виник простій, дату виникнення простою.
  • Наказ власника або уповноваженого ним органу із зазначенням, зокрема:
    • структурних підрозділів, працівників, на які поширюється простій, – якщо простій не стосується всього підприємства;
    • дати початку та, за можливості, дати закінчення простою, або ж подію, з якою пов’язане закінчення простою (такою подією може бути, зокрема, припинення бойових дій на відповідній території);
    • чи необхідно працівникам, яким оголошено простій, бути присутніми на робочих місцях під час простою.

З наказом про запровадження простою необхідно ознайомити працівників у можливий спосіб, в тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку.

На що важливо звернути увагу

Запровадження простою не вимагає згоди працівника.

Це питання вирішується працедавцем з первинною профспілковою організацією або представником трудового колективу.

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не менше ніж 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) – згідно з ч. 1 ст. 113 Кодексу законів про працю України.

Водночас Уряд України надав право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Тобто для таких установ оплата простою може бути більшою, ніж 2/3 тарифної ставки, але в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі (постанова КМ України від 7 березня 2022 р. № 221).

Під час простою доплати і надбавки, передбачені колективним договором, не нараховуються, адже працівники під час простою не виконують встановлену їм норму праці.

Але зберігаються обов’язкові виплати: доплати за вчене звання, стаж тощо.

Також читайте матеріали Ініціативи «Право в умовах війни» у Телеграм-каналі.

12.04.2022