Служба цивільного захисту: які нові трудові та соціальні гарантії?

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту» від 6 жовтня 2022 року № 2653–IX, який набрав чинності 26 жовтня, по-новому врегулював окремі питання трудових прав і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Що ж саме передбачає Закон?

Спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту приведено у відповідність до стандартів європейських країн та НАТО.

Зменшено максимальний строк, на який укладається контракт щодо проходження служби цивільного захисту – з 10 до 5 років.

Встановлено граничний вік для осіб, які перебувають у резерві служби цивільного захисту, – до 60 років.

Уточнено положення Кодексу цивільного захисту України щодо звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби цивільного захисту, а саме, виключено норми про звільнення таких осіб зі служби цивільного захисту у запас Збройних Сил України або у відставку, наразі звільненням є припинення контракту.

Однак передбачено, що особи рядового і начальницького складу, звільнені із служби цивільного захисту, відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» направляються до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

Доповнено перелік видів відпусток, на які мають право особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, такими: при народженні дитини; у зв’язку з усиновленням дитини; додаткова відпустка особам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; відпустка без збереження грошового забезпечення в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду.

Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які несуть службу (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, мають право на щорічну основну відпустку з урахуванням положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Особам начальницького складу служби цивільного захисту із числа науково-педагогічних та педагогічних працівників надається незалежно від вислуги років щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За Законом, в особливих випадках з дозволу відповідного керівника щорічна основна відпустка або її невикористана частина може надаватися за минулий рік до кінця наступного року, але не пізніше 12 місяців після закінчення календарного року, за який надається відпустка. Раніше така відпустка могла надаватися за минулий рік у I кварталі наступного року за умови, що раніше її не було надано через виняткові обставини.

Законом встановлено, що час перебування на посадах працівників органів та підрозділів цивільного захисту включається до періодів часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії.

Зверніть увагу! Обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю не поширюються на осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які проходять службу в аварійно-рятувальних формуваннях та пожежно-рятувальних підрозділах у змінному режимі (за умови відсутності у таких осіб повноважень із здійснення заходів державного нагляду (контролю), реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, ліцензування).

Відповідні зміни внесено до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про запобігання корупції».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

30.10.2022