Страхування цивільної відповідальності для суб’єктів господарювання замість перевірок техногенної та пожежної безпеки: закон набрав чинності

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності» від 6 жовтня 2022 року № 2655–IX набрав чинності 29 жовтня.

Що передбачає Закон?

Законом передбачено можливість звільнення підприємств із середнім та/або незначним ступенем ризику від проведення планових перевірок техногенної та пожежної безпеки за наявності договору страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб (крім суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки) за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі пожеж та аварій на території та/або об’єктах нерухомості (далі – договір страхування відповідальності).

Перед укладенням договору страхування відповідальності суб’єкт господарювання або інша юридична особа має замовити аудит пожежної та техногенної безпеки – аналіз стану діяльності суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи з метою виявлення, запобігання та усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

! При цьому, проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки не тягне за собою застосування санкцій та/або інших заходів реагування.

Аудит пожежної та техногенної безпеки проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До проведення аудиту залучаються (у тому числі відповідно до цивільно-правових договорів) експерти у сфері пожежної та техногенної безпеки, які пройшли професійну атестацію.

Аудит пожежної та техногенної безпеки проводиться не пізніше 45 днів після отримання відповідного звернення суб’єкта господарювання або іншої юридичної особи. Строк проведення аудиту не може перевищувати 10 робочих днів.

За результатами аудиту пожежної та техногенної безпеки складається акт, який дозволяє укласти договір страхування відповідальності.

Договір страхування відповідальності повинен передбачати страхування від таких ризиків: пожежа, вибух (у тому числі вибух побутового газу); виробнича аварія; витік води з системи пожежогасіння; руйнування будинків, споруд і конструкцій; ураження електричним струмом.

Договір страхування відповідальності може передбачати також страхування від інших ризиків.

Розмір страхової суми за договором страхування відповідальності встановлюється в такому договорі за домовленістю сторін з урахуванням результатів аудиту пожежної та техногенної безпеки й не може становити для суб’єктів господарювання:

  • із середнім ступенем ризику – менше 3 тисяч мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня року укладення договору страхування відповідальності;
  • із незначним ступенем ризику – менше 2 тисяч мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня року укладення договору страхування відповідальності.

Порядок виплати та розрахунку страхового відшкодування встановлюється в договорі страхування згідно з чинним законодавством.

Договір страхування відповідальності не може бути достроково припинений, крім його припинення за рішенням суду.

Страховик та суб’єкт господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику подають інформацію про укладення договору страхування відповідальності, що містить реквізити та строк дії такого договору, відомості про страховика та страхувальника, а також страхові суми, до Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) протягом 10 робочих днів з дня його укладення.

У разі наявності у суб’єкта господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форм власності, а також суб’єктів господарювання, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного чи санітарно-епідеміологічного характеру) чинного договору страхування відповідальності, планова перевірка такого суб’єкта не здійснюється протягом дії такого договору, але не більше: шести років поспіль щодо суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику; десяти років поспіль щодо суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику.

Відомості про укладення та припинення дії договору страхування відповідальності вносяться ДСНС до Реєстру договорів страхування відповідальності, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДСНС.

Відповідні зміни внесено до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про страхування».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

5.11.2022