Система безоплатної правової допомоги в Україні

У цьому матеріалі експерти розкривають такі питання:

 • Як утворена система безоплатної правової допомоги в Україні?
 • Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?
 • Яка роль держави у системі безоплатної правової допомоги?
 • Як працюють юридичні клініки?
 • Яка роль громадських об’єднань у сфері безоплатної правової допомоги?

Життя непередбачуване. Часом виникають обставини, які змушують ухвалювати вкрай непрості рішення або шукати вихід зі складних ситуацій. Трапляється, що людина потребує кваліфікованої правничої допомоги. Це особливо актуально для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах під час війни.

При нагоді може стати безоплатна правова допомога, інститут якої активно розвивається в Україні.

Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога (далі – «БПД») – це гарантована державою правова допомога, що повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Основним нормативно-правовим актом, який регулює надання БПД, є Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року № 3460-VI.

Функціонування цієї системи спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на професійну правничу допомогу.

Саме БПД є державною гарантією можливості громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу. Також це можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Як утворена система безоплатної правової допомоги в Україні?

До системи БПД в Україні належать:

 • координаційний центр з надання правової допомоги;
 • суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Координаційний центр з надання правової допомоги є першою й провідною ланкою БПД в Україні.

У Положенні про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 504, зазначено, що Координаційний центр з надання правової допомоги утворений з метою формування та забезпечення функціонування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості.

Координаційний центр є державною установою та належить до сфери управління Міністерства юстиції України.

Первинна правова допомога передбачає інформування громадян про права та свободи, порядок їх реалізації, а також механізми відновлення порушених прав.

Види послуг первинної правової допомоги:

 1. надання правової інформації;
 2. надання консультацій та роз’яснень з правових питань;
 3. складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
 4. надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут тощо) для сільського населення – власників земельних ділянок;
 5. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Відповідні правові послуги надають:

 • органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • фізичні та юридичні особи приватного права;
 • спеціалізовані установи;
 • центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Вторинна правова допомога передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Види послуг вторинної правової допомоги:

 1. захист;
 2. здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 3. складення документів процесуального характеру.

Такі послуги можна отримати в центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також в адвокатів, що включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Таким чином, ключову роль у відповідній сфері відіграє держава, юридичні клініки та громадські об’єднання.

Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?

Категорія осібВиди послуг
Особи, які перебувають під юрисдикцією України та середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімумуУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осібУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту населенняУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Внутрішньо переміщені особиУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осібПослуг з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, а також інші послуги з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевостіУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій територіїПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, а також інші послуги з питань, пов’язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України
Особи, до яких застосовано адміністративне затриманняПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру
Особи, до яких застосовано адміністративний арештПослуг з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру
Особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманимиПослуги із захисту, складення документів процесуального характеру
Особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюПослуги із захисту, складення документів процесуального характеру
Особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПК України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження воліУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»Усі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання
Особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянстваУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомого, з дня подання особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на тимчасове чи постійне проживання
Особи, що не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство УкраїниПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення, пов’язаних з оформленням та видачею документів
Ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідуваньУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»Послуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, – до моменту прийняття рішення про надання такого статусу
Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особиПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, протягом розгляду справи в суді
Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядкуПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру протягом розгляду справи в суді
Особи, реабілітовані відповідно до законодавства УкраїниПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру
Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статіУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою
Потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфліктуПослуги з представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень
Викривачі корупціїУсі види правових послуг, передбачених вторинною правовою допомогою

Яка роль держави у системі безоплатної правової допомоги?

Саме на державу покладено обов’язок забезпечення гарантій, передбачених Конституцією України та законами України. Це й не дивно, адже вона володіє ресурсом для реалізації політики в масштабах всієї країни.

У системі БПД держава виконує роль формування державної політики у відповідній сфері, реалізації своїх повноважень Координаційним центром з наданням правової допомоги.

Діяльність держави щодо формування політики у сфері БПД характеризується не лише декларуванням у законодавстві певних гарантій та прав для громадян, а й створенням спеціальних проєктів та програм.

Отримати правову допомогу можна, зокрема, в центрах з надання безоплатної правової допомоги, бюро правової допомоги.

Як отримати консультацію дистанційно?

Також отримати безоплатну правову допомогу можна за зверненням до відповідного підрозділу Міністерства юстиції України.

Для цього слід заповнити спеціальну форму на сайті міністерства за посиланням.

Як інформує міністерство, можна також надіслати звернення за правовою допомогою на електронні адреси: [email protected], [email protected].

Як працюють юридичні клініки?

Юридичні клініки – це структурні підрозділи вищих навчальних закладів, які надають первинну безоплатну правову допомогу.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 року затверджено типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу. За цим документом, одна з цілей діяльності відповідних підрозділів юридичної клініки є забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги.

Послуги надають студенти-консультанти під керівництвом викладачів-кураторів. Завдяки цьому клієнти отримують якісну правову допомогу, а студенти – опановують практичні навички з надання послуг правового характеру.

Мережа юридичних клінік є надзвичайно розвиненою. Тому доступ до БПД є у широкого кола осіб.

Як отримати правову допомогу в юридичній клініці?

На сайті Асоціації юридичних клінік України ознайомтесь з мапою та оберіть зручну за розташуванням юридичну клініку.

Яка роль громадських об’єднань у сфері безоплатної правової допомоги?

Внесок різноманітних громадських об’єднань у систему БПД важко переоцінити. Адже вони також працюють для захисту прав та свобод людини.

Державні установи не завжди можуть охопити значний об’єм запитів та потреб осіб, які звертаються за правовою допомогою. Тому громадські об’єднання сприяють реалізації конституційного права на доступ до правосуддя.

Зокрема, в Україні діють громадські об’єднання у сфері БПД, які створюють об’єднання правників.

Відповідні організації надають, переважно, первинну правову допомогу.

Громадські об’єднання, які надають послуги у сфері БПД (перелік не є вичерпним):

 1. Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем»
 2. Громадська організація «Юридична сотня»
 3. Українська Гельсінська спілка з прав людини
 4. Громадська спілка Мережа правового розвитку
 5. Українська фундація правової допомоги

Детальніше ознайомитися з порядком реалізації права на безоплатну правову допомогу та державними гарантіями щодо її надання в Україні можна у Законі України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI.

Основні нормативно-правові акти щодо системи безоплатної правової допомоги

 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
 2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції» від 06.06.2012 р. № 504.

Підготували для Ініціативи «Право в умовах війни»
студенти Правничої клініки
Максим Завгородній і Владислав Рибалко

24.05.2022