Співкерівник проєкту

Денис Азаров

Декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, досліджує проблеми класифікації кримінальних правопорушень, диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. Він є автором першого в Україні комплексного кримінально-правового дослідження кіберзлочинів, яке відзначене Премією імені Петра Могили.

Член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю «Право», співавтор бакалаврського та магістерського Стандартів вищої освіти України.
Член робочої групи МОН України з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування у 2016–2021 роках.
Член робочої групи МОН України з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
Член робочої групи МОН України з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.
Секретар І–ІV З’їздів представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з обрання членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Член редакційної колегії журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», наукової ради журналу «Zeszyty Naukowe TD UJ», що видається Ягеллонським університетом (Краків), редакційної колегії журналу «Teisė», що видається Вільнюським університетом (Литовська Республіка).