Експерт

Іван Яцкевич

Доцент факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кандидат юридичних наук, відповідальний секретар редакційної колегії фахового журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», адвокат, член комітету НААУ з трудового права.

Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. У центрі наукових досліджень питання юридичних гарантій реалізації права на працю, в тому числі правового регулювання юридичних гарантій у трудовому праві, зайнятості та працевлаштування, прав осіб з інвалідністю, зокрема на соціальний захист та зайнятість, а також питання колективного трудового права.