Співкерівник проєкту

Володимир Венгер

Виконавчий директор Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кандидат юридичних наук, здійснює комплексні дослідження теоретичних засад та практики імплементації верховенства права та стандартів прав людини в Україні.
Наукова діяльність спрямована на розробку і обґрунтування методик застосування критеріїв ефективності функціонування органів публічної влади у різних сферах: надання публічних послуг, організація та проведення виборів, судовий контроль за дотриманням прав людини. В. Венгер зараз розробляє конституційно-правову проблематику реалізації принципу поділу влади та обмеження дискреційних повноважень як складових верховенства права.