Тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб

За час війни багато людей, втративши власні домівки, змушені були переїхати до більш безпечних регіонів країни. Попри те, що держава обіцяє відшкодовувати та відбудовувати втрачене внаслідок війни росії проти України житло, це потребуватиме багато часу, адже масштаби руйнувань дуже значні.

Оскільки багато людей вже зараз потребують місця проживання, держава створила спеціальний порядок надання житла внутрішньо переміщеним особам та почала заохочувати людей розміщувати переселенців у себе вдома.

1. Як отримати житло внутрішньо переміщеній особі (далі – ВПО)

Кабінет Міністрів України постановою «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» від 29 квітня 2022 року № 495 затвердив Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку, ВПО та членам їх сімей безоплатно (за виключенням комунальних послуг) надається житлове приміщення за місцем проживання/перебування – не менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.

Таке житло надається в порядку черги. Першочергове право мають: багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, хто втратив житло, або житло яких стало непридатним для проживання внаслідок агресії рф.

Що потрібно для отримання житла?

1. Стати на облік як ВПО. Для цього слід звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення державної адміністрації, або виконавчого органу місцевої ради, або ЦНАП. Також довідку про взяття на облік можна отримати в мобільному додатку «Дія».

Для отримання довідки потрібно надати такі документи:

 • заява про взяття на облік;
 • документ що посвідчує особу (за необхідності – документ представника особи);
 • документ, що підтверджує проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої особа була вимушена виїхати;
 • документи на дітей або осіб, над якими особа здійснює опіку чи піклування.

2. Подати заяву з підписами всіх дорослих членів сім’ї до ЦНАП або до органу місцевого самоврядування. Форма заяви передбачена Порядком.

До заяви додаються:

 • копії документів що підтверджують громадянство та посвідчують особу;
 • копія довідки внутрішньо переміщеної особи;
 • копії документів, що підтверджують родинні відносини;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копії документів, які підтверджують пріоритетність в наданні житла.

За результатом подання заяви та всіх супровідних документів особі видається опис документів.

3. Якщо у фонді житлових приміщень є придатне для сім’ї житло, або таке житло тільки надійшло до фонду, воно має бути надане для проживання протягом трьох робочих днів (за умови, якщо всі документи були надані, перевірені та був встановлений факт дійсної потреби в отриманні житла).

4. За результатами розгляду заяви уповноважений орган, до якого така заява надійшла, видає ордер на вселення в житлове приміщення. Якщо особа або її представник без поважних причин не отримали ордер протягом 30 днів, або без повідомлення поважних причин, вони позбавляються права на такий ордер та на вселення в приміщення. Але це не позбавляє особу права звернутися повторно.

2. Черговість отримання житлових приміщень

Тимчасове житло надається ВПО в порядку пріоритетності, за кількістю балів, які набере особа/сім’я, яка буде відповідати передбаченим Порядком критеріям.

Такі критерії поділяються на дві групи: пріоритетні та загальні критерії.

1) Пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):

 • сім’ї з трьома та більше дітьми – 27 балів;
 • сім’ї з двома дітьми – 26 балів;
 • сім’ї з однією дитиною – 25 балів;
 • сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, – 24 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, – 23 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, – 22 бали.

Тобто буде враховуватися один з названих критеріїв, а саме той, який передбачає більшу кількість балів. Наприклад, сім’я яка має у своєму складі трьох дітей та вагітну жінку, отримує 27 балів за критерієм «сім’ї з трьома і більше дітьми». Відповідно така сім’я буде мати пріоритет в отриманні тимчасового житла.

2) Загальні критерії (бали нараховуються за наявності підстав):

 • сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії російської федерації, – 3 бали на сім’ю;
 • сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у складі яких є ВПО, – 2 бали на сім’ю;
 • ВПО з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей –
  1 бал на особу;
 • наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, – 2 бали на кожну дитину;
 • сім’ї з дітьми з інвалідністю – 3 бали на кожну дитину;
 • багатодітні сім’ї – 2 бали на сім’ю;
 • неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, –2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, – 2 бали на сім’ю;
 • наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від
  27 жовтня 2014 р. № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань», – 2 бали на сім’ю;
 • особи з інвалідністю I і II групи з числа ВПО – 2 бали на особу;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2), – 2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, – 3 бали на сім’ю;
 • особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації, – 1 бал за одну нагороду;
 • сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, – 2 бали на сім’ю;
 • особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, – 3 бали на особу.

Перелік загальних критеріїв може бути доповнений, але загальна кількість балів на сім’ю не має перевищувати 20-ти.

Бали сім’ї, яка підпадає одразу під кілька загальних критеріїв, додаються й та сім’я, яка набере найбільше балів (до 20), буде мати пріоритет в отриманні тимчасового житла за загальними критеріями. При цьому сім’ї з пріоритетними критеріями завжди мають перевагу над сім’ями з загальними критеріями.

Якщо сім’ї з пріоритетними чи загальними критеріями набрали однакову кількість балів, то першочергове право на отримання житлового приміщення надається сім’ї, заява якої була зареєстрована раніше.

3. Строк проживання

Житлові приміщення надаються безоплатно (крім оплати комунальних послуг) ВПО у тимчасове користування на строк до 1 року з можливістю продовження такого строку.

У разі продовження дії обставин, які спричинили внутрішнє переміщення, або якщо особа не знайшла іншого місця проживання, – така особа повинна не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку надання тимчасового житла подати заяву про продовження строку надання такого житла.

Якщо строк надання житла закінчився і заяву про його продовження не подано, внутрішньо переміщена особа зобов’язується звільнити житлове приміщення. Про це орган, який надав житло має попередити особу не пізніше ніж за 14 днів до виселення.

4. Умови та правила проживання

Особа, якій було надано тимчасове житло, не має права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ житла, використовувати його для підприємницької діяльності, здавати у піднайм, вселяти до нього інших осіб, які не були зазначені в договорі.

Особа має дотримуватися умов користування жилим приміщенням (підтримувати санітарний стан приміщення, зберігати його в придатному для проживання стані тощо) та правил утримання житлового будинку й прибудинкової території.

ВПО зобов’язані сплачувати комунальні послуги, які визначаються договором укладеним між ними та органом, який надав тимчасове житло.

Для осіб, які бажають розміщувати внутрішньо переміщених осіб у своєму будинку

Кабінет Міністрів України постановою від 19 березня 2022 року № 333 затвердив «Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану». Цей порядок визначає механізм надання компенсації витрат, які пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням ВПО іншими громадянами у власних домівках.

Хто має право на отримання компенсації?

Фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 18 років, які є власниками житла, їх представниками, наймачами житла державної чи комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували в таких приміщеннях ВПО.

Як отримати компенсацію?

Спочатку особа має розмістити у своєму житлі ВПО. Це можна зробити за допомогою внесення відомостей щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та/або громаді, до вебресурсу «Прихисток». Після внесення таких відомостей житло буде розглядатися як одне з місць куди ВПО можуть поселитися.

Протягом наступного дня після розміщення ВПО необхідно подати заяву до виконавчого органу місцевої ради, державної адміністрації або військової адміністрації за місцем розташування будинку, де зазначаються відомості про усіх розміщених осіб. У разі зміни їх кількості потрібно повідомити про це протягом одного дня із зазначенням про можливість чи неможливість розміщення більшої кількості осіб.

Заява є підтвердженням розміщення ВПО та підставою для врахування помешкання як тимчасового житла для ВПО.

Для отримання компенсації особа, яка розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом 5 днів з дня закінчення звітного місяця має подавати до вже зазначених органів заяву. Форма заяви передбачена Порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

Заява може подаватися як в електронній, так і в паперовій формі. До неї слід додати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує право на житло. Така заява розглядається протягом 5 робочих днів.

В окремий перелік формуються заяви про розміщення більше ніж 4 осіб; осіб з інвалідністю; осіб пенсійного віку; одиноких матерів; членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих захисників та захисниць України; інших вразливих груп.

Протягом цих п’яти днів уповноважені органи мають встановити такі факти:

 • факт розміщення ВПО;
 • факт безоплатності такого розміщення;
 • кількість розміщених осіб та задовільність умов їх проживання;
 • правдивість необхідних для ухвалення рішення документів (про приналежність до вразливих груп, про приналежність до ВПО тощо).

Для отримання коштів необхідно надати підтвердження відсутності заборгованості по сплаті комунальних платежів.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів розміщення та кількості осіб. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Тобто, за розміщення однієї внутрішньо переміщеної особи на 30 днів можна отримати 443 гривні компенсації.

Підготували
Юрій Іщенко, експерт Центру дослідження верховенства права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Наталія Марченко, студентка «Києво-Могилянської академії»

9.07.2022