В умовах воєнного стану строки в кримінальному процесі слід продовжувати

В умовах війни об’єктивно неможливо забезпечити дотримання органами досудового розслідування, прокурорами та судами строків, встановлених КПК України, що створює загрозу порушення прав учасників кримінального провадження.

Це стосується й обчислення строків досудового розслідування.

В умовах воєнного стану проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як до, так і після повідомлення особі про підозру може бути істотно ускладненим, а в окремих випадках – неможливим. Якщо орган досудового розслідування об’єктивно не може здійснювати розслідування, витрата процесуального часу є невиправданою.

Однак КПК України не передбачає, що робити, якщо виконати відповідні дії у визначені законом строки неможливо. Йдеться про строки вчинення таких процесуальний дій як:

  • розгляд клопотань під час досудового розслідування (стаття 220 КПК);
  • ознайомлення з матеріалам досудового розслідування до його завершення (стаття 221 КПК); 
  • подання та розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора (статті 304, 306 КПК);
  • оскарження недотримання розумних строків (стаття 308 КПК);
  • проголошення судового рішення (стаття 376 КПК);
  • апеляційне та касаційне оскарження (статті 395, 426 КПК).

Тому наші експерти пропонують доповнити статтю 615 КПК України, яка встановлює особливий режим досудового розслідування, зокрема в умовах воєнного стану, положеннями, які:

  • встановлять можливість продовжити строк досудового розслідування на строк дії на території України чи окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану;
  • запровадять можливість вчинення окремих процесуальних дій, вчинення яких є об’єктивно неможливим, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного, одразу за наявності такої можливості, але не пізніше, ніж через 15 днів після припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
22.03.2022