Відпустки військовослужбовців під час війни

Відпустки військовослужбовців під час війни

Право військовослужбовців на відпустки, а також порядок їхнього надання регулюється статтею 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII.

Щорічна відпустка, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин

23 грудня цього року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану» від 1 грудня 2022 року № 2822-IX.

Згідно з цим законом під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися:

  • частина щорічної основної відпустки (може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу);
  • відпустка за сімейними обставинами;
  • відпустка з інших поважних причин.

Ці відпустки надаються зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Відпустка за сімейними обставинами, як приклад, може надаватися військовослужбовцю у таких випадках:

1) укладення ним шлюбу;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець;

б) інших рідних;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або близьких осіб;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини.

Відпустка у зв’язку з хворобою або для лікування тяжкого поранення

У зв’язку з хворобою військовослужбовця йому може надаватися відпустка для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною

Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, надаються тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, – одному з них за їхнім рішенням).

!!! У період воєнного стану інші види відпусток військовослужбовцям не надаються.

Матеріал підготувала Аріна Колесник,
експертка Ініціативи «Право в умовах війни»

27.12.2022