Включення до Реєстру волонтерів та оподаткування благодійної допомоги: що змінилося?

Закон України «Про внесення зміни до пункту 2-1 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” щодо вдосконалення порядку включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» від 16 листопада 2022 року № 2757–IX набрав чинності 11 грудня.

Законом уточнено порядок включення благодійників – фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зокрема, встановлено, що для включення до Реєстру благодійник – фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті). Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Раніше потрібно було подавати ще й довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та не була встановлена можливість подання документів в електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг).

11 грудня також набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами» від 16 листопада 2022 року № 2747–IX.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої благодійниками – фізичними особами, які до 1 січня 2023 року включені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, у період з 24 лютого 2022 року до дати їхнього включення до зазначеного Реєстру.

Таким чином, після включення особи до Реєстру волонтерів звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором поширюється не лише на майбутні періоди, а й на строк з 24 лютого 2022 року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

З текстами законів можна ознайомитись за посиланнями:

19.12.2022