Волонтерство: основні нюанси

Волонтерство: основні нюанси

Хто такий волонтер?

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Що таке волонтерська діяльність та допомога?

Волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються та надаються волонтерами.

Хто може стати волонтером?

 • громадяни України;
 • іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними;
 • неповнолітні особи*.

*ПРОТЕ, такі особи здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника.

Неповнолітні особи не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямками, що зазначені в пунктах 8, 10, 13, 14, 15 наступного розділу.

Які існують напрямки волонтерської діяльності?

 1. Надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, які потребують соціальної реабілітації, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 2. Здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги.
 3. Надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію російської федерації проти України та/або іншої країни проти України, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам.
 4. Надання волонтерської допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.
 5. Проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання.
 6. Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією спортивних, культурних, молодіжних та інших видовищних і громадських заходів.
 7. Надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
 8. Надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України.
 9. Надання волонтерської допомоги для подолання наслідків бойових дій, терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації.
 10. Надання волонтерської допомоги для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, а також для післявоєнного відновлення і розвитку України.
 11. Надання волонтерської допомоги особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України.
 12. Сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи.
 13. Сприяння центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян, а також фізичним особам, які здійснюють соціальний патронаж, у проведенні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом.
 14. Надання волонтерської допомоги особам, які постраждали внаслідок інфекційних (небезпечно інфекційних, особливо небезпечних інфекційних) хвороб та епідемій.
 15. Надання волонтерської допомоги, пов’язаної із захистом та рятуванням тварин.
 16. Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Які права мають волонтери?

Волонтери мають право на:

 • належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
 • відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності в порядку, визначеному законом;
 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Які витрати, що повязані зі здійсненням волонтерської діяльності, підлягають відшкодуванню?

Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:

 • витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
 • витрати на отримання візи;
 • витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
 • витрати на проживання в разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;
 • витрати на поштові та телефонні послуги, пов’язані із здійсненням волонтерської діяльності;
 • витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

Відшкодування витрат може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – у разі укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Які податкові пільги для волонтерів?

22 листопада цього року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами» (законопроєкт від 27.06.2022 № 7492). Однак, цей закон ще не набрав чинності.

Закон передбачає, що після включення особи до Реєстру волонтерів звільнення від оподаткування (18 % ПДФО та 1,5 % військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди, а й на строк з 24 лютого 2022 року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

Наразі діє норма, відповідно до якої, якщо волонтера вносять до Реєстру сьогодні, наприклад 06.12.2022 року – він отримає пільгу на майбутнє та за попередній 2021 рік. Формулювання чинної норми не дозволяє волонтеру претендувати на пільгу в період 01.01.2022 по 06.12.2022, тобто на період 2022 року, коли він ще не був внесений до Реєстру.

Нормативно-правова база:

 1. Закон України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VI від 19.04.2011
 2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами» (проєкт закону № 7492 від 27.06.2022)

Матеріал підготували
Юлія Матвєєва та Марія Остапович,
експертки Ініціативи «Право в умовах війни»

6.12.2022