Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії?

Оскаржити рішення ВЛК можливо в досудовому та судовому порядку.

Досудовий порядок

Наказом Міністерства оборони № 490 від 18.08.2023 Розділ І наказу Міністерства оборони № 402 від 14.08.2008 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України доповнено новою главою 3 «Порядок подання та розгляду звернень штатними ВЛК».

Довідково. ВЛК є штатними та позаштатними (постійно й тимчасово діючі). Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать:

  • Центральна військово-лікарська комісія;
  • ВЛК регіону.

ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у ЗСУ та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в ЗСУ.

Згідно з пунктом 3.2 глави 3 наказу № 402 наразі скарги до штатних ВЛК подаються в строк, визначений Законом України «Про звернення громадян», тобто не пізніше одного місяця з часу вручення довідки ВЛК / свідоцтва про хворобу.

Відповідно до пункту 3.3 глави 3 наказу № 402 скарги на дії (бездіяльність) чи постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності, наведеними в додатку 2 до наказу Міністерства оборони України від 16.11.2016 № 608 «Про затвердження з адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров’я ЗСУ за організацію медичного забезпечення».

Дії (бездіяльність), рішення, прийняті за результатами розгляду звернень ВЛК регіону, оскаржуються в ЦВЛК.

Щоб подати скаргу, треба мати такі документи:

  • заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;
  • всі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;
  • результати попередніх медичних досліджень (у разі наявності).

Якщо оскарження відбувається в досудовому порядку, комісія вищого рівня може призначити повторний або контрольний медичний огляд.

Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Судовий порядок

До суду можна звертатися одразу, без попереднього використання досудового порядку або після отримання негативного висновку після досудового порядку.

Строк оскарження висновку ВЛК у судовому порядку:

  • 3 місяці – якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається з дня вручення щодо розгляду заяви про оскарження постанови;
  • 6 місяців із дня винесення відповідної постанови ВЛК.

При цьому, розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішення ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку. Суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку, оскільки суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері й тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права. Суд у межах розгляду справи не вправі надавати власну оцінку на предмет наявності підстав для визначення позивача таким, що придатний або не придатний до військової служби.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

20.11.2023