Як стати на облік ВПО, якщо немає реєстрації місця проживання?

Порядок оформлення й видачі довідки про взяття на облік ВПО затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509.

Під час подання заяви заявнику необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності в документі відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території на момент виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Такими документами можуть бути:

 • військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
 • трудова книжка із записами про трудову діяльність;
 • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • документ про професійно-технічну освіту;
 • документ про вищу освіту (науковий ступінь);
 • довідка з місця навчання;
 • рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 • медичні документи;
 • фотографії, відеозаписи.

Крім того, під час подання заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану заявник надає відображення в електронній формі інформації, що міститься в документах, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія» або «єДокумент», або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10.05.2023