Як виправити помилку в Державному земельному кадастрі?

Державний земельний кадастр (далі — ДЗК) — це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їхнє цільове призначення, обмеження у їхньому використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, їхню оцінку, про розподіл земель між власниками й користувачами, про меліоративні мережі та складові частини меліоративних мереж.

Однак у ДЗК трапляється й помилкова інформація, особливо щодо ділянок, які були зареєстровані до 2013 року чи внесені на підставі документів, створених до 2004 року.

Технічні помилки можуть бути присутні у витягах, довідках, викопіюваннях із ДЗК. Більшість помилок пов’язана з неуважністю державних реєстраторів, помилками в розрахунках інженерів-геодезистів, а також навмисним фальшуванням даних.

На які помилки можна натрапити у відомостях ДЗК?

 • Ділянка сформована та зареєстрована, проте відсутня в ДЗК.
 • Адреса, площа, конфігурація земельної ділянки не відповідає дійсності.
 • Неточність щодо меж земельної ділянки, її розташування на Публічній кадастровій карті, невірні координати.
 • Невірно зазначені: категорія земель, до якої належить земельна ділянка; цільове призначення земельної ділянки; вид використання земельної ділянки; склад угідь земельної ділянки.
 • Недостовірна інформація про обмеження у використанні земельної ділянки.
 • Невірно зазначені відомості про власника/користувача — ПІБ, назву компанії, ІПН/ЄДРПОУ, сусідів, відомості про орендаря, строк оренди, відомості про наявність суперфіцію/емфітевзису.

Чому важливо виправити помилку в ДЗК?

Важливістю виправлення помилки в ДЗК, наприклад щодо земельної ділянки приватної власності, є те, що її власник зможе в повній мірі розпорядитися своєю власністю, зокрема укласти договір оренди землі, міни, дарування, купівлі-продажу, оформити спадщину та здійснити поділ земельної ділянки.

Крім того, нетотожність даних різних реєстрів та документів суттєво ускладнює чи призупиняє процедуру оренди, дарування, міни, купівлі-продажу чи успадкування землі. Також розбіжності даних впливають на точність розрахунків орендної плати, сплати земельного податку.

Яким нормативно-правовим забезпеченням регулюються питання ведення ДЗК?

Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається й реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Крім того, ведення ДЗК регулюється Земельним кодексом України, Законом України «Про Державний земельний кадастр» та постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» (далі — Порядок).

Алгоритм дій щодо виправлення помилки в ДЗК

Крок 1. Отримати витяг з ДЗК.

Для можливості розпорядження своєю земельною ділянкою приватної власності, зокрема, шляхом передачі її в оренду, дарування, передачі в спадок, тощо, необхідно отримати витяг із ДЗК про земельну ділянку в будь-якого Державного кадастрового реєстратора, адміністратора Центру надання адміністративних послуг або в уповноваженої посадової особи виконавчого органу місцевого самоврядування.

Звертаємо увагу, що заявникові безоплатно надається витяг з ДЗК для підтвердження внесення до ДЗК відомостей, в тому числі виправлення виявлених помилок, якщо факт невідповідності відомостей ДЗК інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено.

Крок 2. Подати заяву про виправлення технічних помилок у ДЗК.

Ким здійснюється виправлення помилок в ДЗК?

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях ДЗК, здійснюється Державним кадастровим реєстратором за заявою заінтересованої особи відповідно до форм, згідно з додатками до Порядку.

Які документи потрібно додавати до заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення ДЗК?

Заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення ДЗК, зокрема щодо технічних помилок (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки), допущених не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка в документах, на підставі яких внесені відомості до ДЗК) оформлюється за формою, відповідно до додатку 35 Порядку.

До такої заяви додаються:

 • документи/посвідчені копії документів, на підставі яких до ДЗК були внесені відомості та які містять технічну помилку з її вказанням;
 • документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у ДЗК;
 • документ, що підтверджує внесення плати за виправлення технічних помилок у ДЗК (за виправлення технічної помилки у відомостях ДЗК не з вини органу, що здійснює його ведення, справляється адміністративний збір — 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, у якому надається відповідна адміністративна послуга).

Які документи можуть бути підставою для виправлення помилок у ДЗК?

Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку також може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості), матеріалів інвентаризації земель або рішення суду.

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

Виправлення інших помилок, допущених у відомостях ДЗК внаслідок помилки в документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

ВАЖЛИВО! Якщо технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка) допущена органом, що здійснює ведення ДЗК, то потрібно звертатися до державного кадастрового реєстратора з відповідним повідомленням про виправлення відповідної помилки. Якщо ж помилка допущена у відомостях ДЗК внаслідок помилки в документації із землеустрою, то спочатку необхідно виправити ці помилки у відповідній документації, а вже потім звертатися до державного кадастрового реєстратора.

Як замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості)?

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» розробниками технічної документації із землеустрою, у тому числі й щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), є:

 • юридичні особи, які мають необхідне технічне обладнання та в складі яких працюють за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
 • фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

З переліком суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги (землевпорядними організаціями), можна ознайомитися у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників (на сайті land.gov.ua у розділі «Напрями діяльності» — «Сертифікація») або в територіальному органі Держгеокадастру.

Для укладення договору із землевпорядною організацією необхідно надати такі документи:

 • копію документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку (у разі його наявності).
 • рішення відповідного органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність (користування) з викопіюванням, на якому зазначене її місце розташування (якщо такий дозвіл вимагається — див. вище).
 • копію документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, яке знаходиться на даній земельній ділянці (у разі наявності).
 • копію документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду.

Строки повідомлення про виправлення помилок у ДЗК

Інформація про виправлення технічних помилок не пізніше наступного дня з дня їхньго виправлення надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

5.10.2023