Як з липня змінюється регулювання трудових відносин?

Від сьогодні за працівниками, призваними на військову службу або прийнятими на військову службу за контрактом, зберігаються лише місце роботи та посада, але не середній заробіток, як було раніше.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352–IX набрав чинності 19 липня.

Нові підстави для припинення трудового договору

  • смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

Для цього працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації та копії документів, що підтверджують ці обставини (за наявності). Датою припинення трудового договору є день подання заяви.

  • смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;
  • відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тепер є неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку зі знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Про таке звільнення працівника необхідно попередити за 10 днів.

Зміни правового регулювання трудових відносин на період воєнного стану

У період дії воєнного стану:

  • нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень лише для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо). При цьому оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці;
  • відпустка може бути обмежена тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік;
  • відпустка без збереження заробітної плати за заявою працівника, який виїхав за межі території України чи набув статусу внутрішньо переміщеної особи, може тривати не більше 90 календарних днів (надається роботодавцем в обов’язковому порядку). Час перебування у відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Призупинення дії трудового договору, тобто тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати свої обов’язки, може здійснюватися на строк не більше ніж період дії воєнного стану.

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця.

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, має погодити військова адміністрація.

Призупинення дії трудового договору не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

Якщо працівник не погоджується з призупиненням дії трудового договору, відповідний наказ може бути оскаржений до Державної служби України з питань праці або її територіального органу.

У період дії воєнного стану норми законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законодавчих актів, що регулюють діяльність державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування у частині відносин, врегульованих Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не застосовуються.

Відповідні зміни внесено до Кодексу законів про працю України, законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та ін.

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

19.07.2022