Як заявнику з ТОТ України вступити до професійних (професійно-технічних) закладів освіти?

Заявники можуть подати заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у двох формах, зокрема, паперовій (особисто) або електронній формі (через електронний кабінет).

До заяви, поданій в паперовій формі, додаються:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медична довідка за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 × 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
 • копія документа, (одного з документів), що посвідчує особу;
 • письмова згода на обробку персональних даних.

Важливо! Якщо з об’єктивних причин документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

Заявник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за наступними критеріями:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробувань;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

Зарахування

Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

Важливо! Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їхнього початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

22.08.2023