Як здійснюється правосуддя під час війни?

Чи передбачені законодавчі обмеження, додаткові повноваження судів, органів судової влади в умовах правового режиму воєнного стану?

Право на судовий захист не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина друга статті 64 Конституції України).

В умовах воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України, а їх повноваження, передбачені Основним Законом України, не можуть бути обмежені (частини перша, друга статті 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Більше того, правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України. Це передбачено частиною першою статті 26 «Про правовий режим воєнного стану».

Що відбувається, якщо суд не може здійснити правосуддя через бойові дії, окупацію території, знищення адміністративної будівлі, інші обставини?

За загальним правилом суди здійснюють правосуддя в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю учасників справи.

Однак, згідно з частиною третьою статті 26 Закону України«Про правовий режим воєнного стану», у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, де введено воєнний стан, може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або змінено місцезнаходження судів.

У разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, шляхом їх передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду.

Зараз такі рішення приймає Голова Верховного Суду, про що видає розпорядження.

Відповідне рішення є підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Такий порядок визначений частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Станом на 2 травня територіальну підсудність справ змінено для 125 судів.

За даними Державної судової адміністрації, станом на 18 травня 2022 року:

  • 107 апеляційних та місцевих судів не здійснюють правосуддя, а це 16% від всіх судів;
  • 66 судів розташовано на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях;
  • 32 судами відновлено здійснення правосуддя.

Де можна ознайомитися з інформацію про суди, територіальну підсудність яких змінено?

З переліком судів, територіальна підсудність яких змінена у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану, можна ознайомитися на офіційному порталі судової влади України за посиланням.

Також про зміну територіальної підсудності судових справ можна дізнатися безпосередньо на сайті конкретного суду на офіційному порталі судової влади України за посиланням.

З інформацією про відновлення територіальної підсудності судових справ також можна ознайомитися на офіційному порталі судової влади України за посиланням.

Спеціально для Ініціативи «Право в умовах війни»
підготував Андрій Кошман

26.05.2022