Які виплати передбачені медику або його родині через COVID-19?

У разі встановлення медичному працівникові групи інвалідності протягом одного року з дня захворювання на COVID-19, що настало під час виконання професійних обовʼязків, виплата проводиться разово в таких розмірах:

 • 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у якому встановлено групу інвалідності, — для осіб з інвалідністю I групи;
 • 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у якому встановлено групу інвалідності, — для осіб з інвалідністю II групи;
 • 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у якому встановлено групу інвалідності, — для осіб з інвалідністю III групи.

Право на виплати поширюється на студентів-медиків V і VI курсів та інтернів, допущених до роботи відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України, у разі залучення їх до боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, закладами охорони здоров’я.

Куди звертатися: Страхові виплати призначаються та виплачуються територіальними органами Пенсійного фонду України (далі — органи Фонду) протягом одного місяця з дня виникнення права на такі виплати за зверненням медичного працівника за зареєстрованим місцем проживання / перебування.

Працівник подає документи, зокрема:

 • довідку МСЕК про втрату професійної працездатності у відсотках;
 • примірник акта розслідування нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння).

Заява, документи та копії документів подаються в паперовій або в електронній формі з накладанням електронного підпису.

У разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника (далі — особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, у якому помер медичний працівник.

Утриманцями померлого медичного працівника, які мають право на виплату, є:

 • діти, на утримання яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
 • неодружені повнолітні син, дочка, які визнані особами з інвалідністю з дитинства;
 • неодружені повнолітні син, дочка, які навчаються за денною формою здобуття освіти та не досягли 23-річного віку;
 • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого медичного працівника, але мають на це право відповідно до законодавства.

У разі відсутності документів, що підтверджують належність до складу сімʼї померлого медичного працівника або перебування на його утриманні, статус члена сімʼї або факт утримання встановлюється в судовому порядку.

Для отримання одноразової допомоги особи, які мають право на виплату, звертаються до органу Фонду за зареєстрованим місцем проживання / перебування померлого медичного працівника та подають:

 1. заяви кожної особи, яка має право на виплату, або уповноваженого представника про призначення одноразової допомоги із зазначенням інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою Пенсійним фондом України (за малолітніх або неповнолітніх осіб заяву подає один із батьків або опікун чи піклувальник);
 2. копію свідоцтва про смерть медичного працівника (із пред’явленням оригіналу);
 3. копії паспорта громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні, — копії паспортного документа іноземця та/або посвідки на постійне проживання) із пред’явленням оригіналу (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду) або за технічної можливості паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься в паспорті громадянина України у формі картки, а також інформації, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Порталу Дія;
 4. копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу, — копію сторінки паспорта громадянина України з відміткою про право здійснювати будь-які платежі за серією та / або номером паспорта) із пред’явленням оригіналу (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду) або їхні електронні копії, якщо одержувач інформації має технічну можливість провести за допомогою інформаційно-комунікаційних систем з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;
 5. копію свідоцтва про народження медичного працівника або за технічної можливості його е-свідоцтва про народження (відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, оформленому на паперовому бланку), що подається засобами Порталу Дія (у разі виплати грошової допомоги батькам медичного працівника);
 6. копію свідоцтва про шлюб (у разі виплати грошової допомоги дружині (чоловіку) медичного працівника);
 7. копію (копії) свідоцтва про народження дитини (дітей) або за технічної можливості е-свідоцтва про народження (відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, оформленому на паперовому бланку), що подається засобами Порталу Дія, або відповідне рішення суду (в разі виплати грошової допомоги дитині (дітям) медичного працівника);
 8. примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою;
 9. рішення суду про встановлення факту нещасного випадку, факту перебування на утриманні, утримання із заробітної плати (доходу) аліментів, установлення статусу члена сім’ї (за наявності рішення суду з цих питань);
 10. довідку роботодавця про утримання із заробітної плати (доходу) померлого медичного працівника на користь особи, яка має право на утримання, аліментів відповідно до закону або рішення суду (в разі такого утримання);
 11. інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах для перерахування коштів.

Факт смерті медичного працівника з причин, повʼязаних з його інфікуванням COVID-19 під час виконання професійних обовʼязків, встановлюється комісією з розслідування та оформляється актом розслідування нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння).

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

5.04.2023