Які зміни відбудуться у сфері торгівлі валютними цінностями в готівковій формі?

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі» від 3 листопада 2022 року № 2720–IX набрав чинності 19 листопада, вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

Що передбачає Закон?

Законом удосконалено порядок сплати податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

За Законом, пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним банком України у визначеному ним порядку.

Структурний підрозділ оператора поштового зв’язку, відокремлений підрозділ банку, які не використовують зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі поза межами приміщень, у яких вони розташовані, і безпосередньо в таких приміщеннях, не підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

! Торгівля валютними цінностями в готівковій формі в пунктах обміну іноземної валюти, що підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, але не внесені до нього, забороняється.

Законом визначено, що платники податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на перше число поточного місяця.

Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується в розмірі:

  •  трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом станом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України, розміщеними на веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики станом на 1 січня року, що передує поточному року;
  •  однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших, крім зазначених, населених пунктах або за межами населених пунктів.

При цьому, протягом 2023 року платники податку, які зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств, сплачують такі авансові внески:

  • з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року – із застосуванням коефіцієнта 0,33;
  • з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року – із застосуванням коефіцієнта 0,66.

! Авансові внески з податку на прибуток підприємств є невід’ємною частиною податку на прибуток.

Сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, розраховані за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою 18 відсотків, у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

У разі, якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного (податкового) року, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) рік, сума такого перевищення не переноситься в зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів.

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток не підлягає поверненню платнику податку як надміру та/або помилково сплачені податкові зобов’язання, не може бути зарахована в рахунок інших податків і зборів (обов’язкових платежів) та на неї не поширюються положення статті 43 Податкового кодексу України.

Відповідні зміни внесено до Податкового кодексу України, Закону України «Про валюту і валютні операції».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

1.12.2022