Який порядок обміну як військовополонених осіб, які мають процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого?

Для здійснення обміну підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого уповноважений орган має прийняти рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого, а особа – надати письмову згоду на обмін.

Рішення про скасування запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому, рішення про звільнення від відбування покарання засудженого у зв’язку з передачею для обміну як військовополоненого приймає суд за клопотанням прокурора.

Така особа передається під нагляд уповноваженого органу для організації та проведення її обміну як військовополоненого.

Щодо злочину, у вчинені якого підозрюється особа, стосовно якої прийнято рішення про обмін, і обмін якої відбувся, здійснюється спеціальне досудове розслідування.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого обвинуваченим, обмін якого відбувся, буде здійснюватися за його відсутності (in absentia).

Якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора приймає рішення про направлення засудженого, звільненого від відбування покарання у зв’язку з його передачею для обміну як військовополоненого, для подальшого відбування призначеного раніше покарання.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених» від 28 липня 2022 року № 2472–IX набрав чинності 19 серпня 2022 року.

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

24.08.2022