Забезпечення та реалізація права на дошкільну освіту в умовах воєнного стану

Забезпечення та реалізація права на дошкільну освіту в умовах воєнного стану

Через виклики війни кожна сфера суспільного життя функціонує з певними особливостями, зумовленими обставинами сьогодення. Не винятком є система дошкільної освіти.

Міністерство освіти і науки України 22 червня цього року опублікувало Лист «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників» № 1/6887-22, в якому пропонує керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій для забезпечення необхідних умов функціонування загальної дошкільної освіти втілити такі ідеї:

 • провести комплектацію закладу дошкільної освіти (далі – ЗДО) із врахуванням демографічної ситуації в регіоні, освітніх потреб та запитів населення (збереження кількості груп та штатних розписів);
 • зберегти мережу спеціальних груп;
 • сприяти розвитку мережі ЗДО приватної форми власності;
 • розглянути питання щодо можливості відкриття ЗДО (груп) на базі закладів загальної середньої освіти, вищої освіти тощо;
 • відкривати групи з короткотривалим перебуванням дітей, групи «разом з мамами», групи вихідного дня та вечірні, зокрема й для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

Тобто батькам, які хочуть влаштувати свою дитину до ЗДО, необхідно дізнатися, чи відкриті у місці їхнього перебування додаткові ЗДО, зокрема, як зазначено у Листі, на базі закладів загальної середньої освіти, вищої освіти. Відповідну інформацію можна знайти в Інтернеті або ж напряму звернутися до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій або ж до відповідних державних (військових) адміністрацій.

Важливо, що закладам пропонується запровадити різні форми організації освітнього процесу: очну, змішану, дистанційну (педагогічна підтримка сімей), зокрема й для дітей, які з родинами тимчасово знаходяться поза межами нашої країни. Тобто діти можуть відвідувати освітні заняття українською мовою навіть закордоном. Шляхом впровадження педагогічної підтримки сімей фахівці допомагатимуть психологічно не лише дітям, а й всій родині.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні. Про наявність ЗДО, що працюють на таких умовах, батьки також можуть дізнатися самостійно.

Документи, які потрібно мати дитині внутрішньо переміщеної особи для того, аби мати змогу відвідувати дитячий садочок у місці тимчасового перебування

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності (п. 6 ч. 9 ст. 11)

Згідно з Роз’ясненням МОН №1/3475-22 від 17.03.2022 року зарахування дітей внутрішньо переміщених осіб до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти. Зарахування дітей здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

До заяви про зарахування дитини додаються:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична довідка, видана місцевим органом охорони здоров’я, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Варто зазначити: якщо дитину не беруть у заклад через завантаженість дитячих садочків, або ж якщо вона не може його відвідувати з інших причин, ЮНІСЕФ та МОН розробили онлайн платформу для дошкільнят – НУМО. На ній представлені відеозаняття для дітей віком від 3 до 6 років та корисні поради для батьків. Платформу можна знайти за посиланням.

Здійснення соціально-педагогічного патронату сімей в умовах воєнного часу

Однією з форм здобуття дошкільної освіти дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, є соціально-педагогічний патронат сім’ї. Це система гуманітарних послуг і заходів, спрямованих на полегшення пристосування сім’ї та її членів до вимог суспільства, допомогу у вихованні дітей, подолання та профілактику міжособистісних конфліктів у родині, захист прав дітей.

Соціально-педагогічний патронат має охоплювати вчасний і повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний розвиток дітей дошкільного віку відповідно до задатків, нахилів, здібностей, психічних і фізичних особливостей кожної дитини. Міністерство освіти України також рекомендує організацію такої форми дошкільної освіти у період воєнного стану.

Відповідна робота з дітьми може проводитися у домашніх умовах, на базі дошкільних чи інших навчальних закладів або ж в інших приміщеннях.

Діти, які будуть виховуватися в домашніх умовах, зараховуються до групи соціально-педагогічного патронату, що закріплюється за дошкільними навчальними закладами, які знаходяться територіально найближче. До складу такої групи можуть входити діти різного віку, вони можуть проживати у різних мікрорайонах міст, селищ, сіл тощо. Такі діти включаються до складу вихованців закладу, за яким вони закріплені.

Варто зазначити, що така форма освіти дітей дошкільного віку є важливою як для дітей, так і для батьків, оскільки зміст такої роботи забезпечується:

 • знанням соціально-педагогічних проблем конкретних сімей, виявленням їхніх причин і пошуком шляхів розв’язання в процесі пізнання та самопізнання сім’єю внутрішніх резервів стабільності;
 • вивченням родинних традицій, чинного законодавства;
 • спрямованістю на індивідуальні та міжособистісні зміни;
 • вдосконаленням виховної функції сім’ї та функції первинної соціалізації дитини;
 • залученням сім’ї до активного соціального життя.

Отже, батькам, які бажають, щоб їхня дитина, навіть перебуваючи закордоном, була залучена до процесу української дошкільної освіти, потрібно самостійно за допомогою мережі Інтернет або ж звернувшись до обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій (їхніх департаментів (управлінь) освіти і науки), з’ясувати:

 • чи відкриті у місці їхнього перебування ЗДО або ж чи створені додаткові заклади, зокрема, на базі закладів загальної середньої освіти, вищої освіти, та, якщо так, яка організаційна форма освітнього процесу у цьому закладі: очна, змішана, дистанційна;
 • режим роботи такого закладу – можливо, він гнучкий і передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні;
 • чи проводиться зараз у місці їхнього перебування соціально-педагогічний патронат сім’ї або чи проводиться така робота в домашніх умовах.

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001.
 2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014.
 3. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників» № 1/6887-22 від 22. 06. 2022.
 4. Лист Міністерства освіти і науки України «Про здійснення соціально-педагогічного патронату сімей» № 1/9-811 від 17.12.2008.
 5. Роз’яснення МОН №1/3475-22 від 17. 03. 2022.
 6. Сторінка на сайті Міністерства освіти і науки України.
 7. Онлайн-платформа НУМО.

Підготували
Юлія Матвєєва, експерт Центру дослідження верховенства права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Олена Крицька, студентка «Києво-Могилянської академії»

13.08.2022