Заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці

Забороняється порушення принципу рівності прав і можливостей, а саме:

  • пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, 
  • обмеження членства у професійній спілці чи іншому громадському об’єднанні, участі у страйку, 
  • обмеження звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, 
  • обмеження повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, 
  • обмеження прав і можливостей за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

При цьому не є дискримінацією обмеження, встановлені Кодексом законів про працю України та іншими законами дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі) чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб.

Зверніть увагу: у рекламі про вакансії (прийом на роботу) забороняється висувати вимоги, які можуть вважатися дискримінацією. За порушення цього правила накладається штраф.

Куди звертатися, якщо ви зазнали дискримінації? 

Ви маєте право звернутися зі скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до суду.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12 травня 2022 року № 2253–IX набрав чинності 27 травня. 

28.05.2022