Заміщення посад в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ухвалений 7 червня 2001 року, виокремлює три категорії посад в органах місцевого самоврядування: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради. Щодо останньої категорії посад в звичайних умовах передбачений загальний принцип заміщення посад в органах місцевого самоврядування за результатами конкурсу.

У 2015 році в умовах антитерористичної операції проти російської агресії на Донбасі був ухвалений Закон «Про військово-цивільні адміністрації». Утворені відповідно до цього закону військово-цивільні адміністрації уповноважені здійснювати, крім спеціальних завдань, також повноваження органів місцевого самоврядування. Деякі військово-цивільні адміністрації ще продовжують функціонувати в окремих громадах Донбасу. Відповідно до цього Закону керівник військово-цивільної адміністрації наділений повноваженням призначати на посади та звільняти з посад посадових і службових осіб, інших працівників відповідної військово-цивільної адміністрації. Натомість цивільні працівники військово-цивільних адміністрацій населених пунктів (тобто ті, хто не є військовослужбовцями чи службовцями правоохоронних органів, відрядженими до цих адміністрацій із залишенням на службі), які виконують посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням цими військово-цивільними адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, визнаються посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (частина четверта статті 3 Закону «Про військово-цивільні адміністрації»).Таким чином, в цілому вимога Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» про конкурсний порядок заміщення посад в органах місцевого самоврядування залишалася чинною.

Після початку широкомасштабної російської агресії та запровадження воєнного стану на підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було сформовано систему військових адміністрацій, у тому числі у багатьох населених пунктах (територіальних громадах). Формування складу військових адміністрацій населених пунктів, як це встановлено частиною п’ятою статті 4 цього Закону, не передбачає автоматичного переведення працівників виконавчих органів місцевого самоврядування громади. Отже, на цивільних працівників військових адміністрацій, які приймаються на роботу на основі трудового договору (частина п’ята статті 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану»), не поширюється вимога конкурсного заміщення посад.

Однак в умовах воєнного стану, який діє на всій території України, виникла потреба забезпечити більшу оперативність прийняття управлінських рішень також в органах місцевого самоврядування, які продовжують функціонувати в територіальних громадах, де не утворено військові адміністрації населених пунктів. Хоча відповідні посади залишаються посадами служби місцевого самоврядування, призначати на такі посади осіб у загальному конкурсному порядку, передбаченому Законом «Про службу в органах місцевого самоврядування, виявилося неможливим. Тому виникла нагальна потреба врегулювання вказаного питання.

12 травня 2022 року Верховна Рада Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» внесла зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Тепер сільські, селищні, міські голови затверджують тимчасову (скорочену) структуру виконавчих органів відповідної ради. В період дії воєнного стану призначення на всі посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників комунальних підприємств, установ (закладів), організацій здійснюється одноосібно сільським, селищним, міським головою (у відповідних випадках – головою районної, районної у місті, обласної ради) – частина дев’ята статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Відповідно до частин п’ятої та шостої статті 10 цього закону таке призначення здійснюється на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, однак без подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом «Про запобігання корупції», та документа про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Таким чином, призначення на ці посади здійснюється без конкурсного відбору, обов’язковість якого в умовах мирного часу передбачена законом «Про службу в органах місцевого самоврядування» чи іншими спеціальними законами.

Нерідко виникають питання щодо того, чи поширюються вимоги Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2136-IX на порядок зарахування осіб на посади в органах місцевого самоврядування. Слід підкреслити, що цей закон, як і Кодекс законів про працю, відноситься до загального трудового законодавства, яке поширюється на правовідносини, пов’язані з проходженням публічної служби (до якої, поряд з державною, відноситься також служба в органах місцевого самоврядування) виключно в частині, не врегульованій спеціальними законодавчими нормами. Оскільки питання зайняття посад у службі в органах місцевого самоврядування врегульовані як Законом «Про службу в органах місцевого самоврядування», так і зазначеними вище положеннями Закону «Про правовий режим воєнного стану», дія статей 2-5 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не поширюється на відносини, пов’язані з призначенням на посади в органах місцевого самоврядування, так само як і на зайняття посад державних службовців в органах державної влади. Однак, оскільки цивільні працівники військових адміністрацій населених пунктів укладають трудовий договір з обласною військовою адміністрацією (частина п’ята статті 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану»), внаслідок чого на них не поширюється спеціальне законодавство про публічну службу, Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (поряд з Кодексом законів про працю) регулює їхні трудові відносини.

Матеріал підготував Юрій Іщенко
в межах проекту Центру верховенства права та
Академії Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy)
Верховенство права під час війни

8.06.2022