Чи має право роботодавець звільнити особу, депортовану до рф?

Що рекомендують експерти Ініціативи «Право в умовах війни»

Депортацію до рф як підставу розірвання трудового договору законодавство не передбачає. Роботодавець також не може застосувати до такої особи звільнення через прогул без поважної причини.

Щодо депортованих у рф осіб варто застосувати призупинення дії трудового договору, що може бути ініційоване як роботодавцем, так і працівником, за якого дія трудових відносин не припиняється.

Правове обґрунтування

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX, який визначає особливості трудових відносин під час дії воєнного стану, щодо звільнення працівника з ініціативи роботодавця передбачає лише можливість звільнити працівника у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) (ч. 1 ст. 5). Однак, підстави для звільнення працівника у період воєнного стану є загальними.

Міністерство економіки України в роз’ясненнях від 05.03.2022 р. вказує, що працівники, які не виходять на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов’язаних з ними обставин, не можуть бути звільнені за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП – прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин – це зумовлено необхідністю збереження життя та здоров’я таких працівників та їх сімей, і є відсутністю на роботі з поважних причин.

Ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» вводить механізм призупинення дії трудового договору. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Воно не тягне за собою припинення трудових відносин. Про таке призупинення роботодавець та працівник мають повідомити один одного за можливості у будь-який доступний спосіб.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України. Таке відшкодування триватиме й після закінчення воєнного стану до повного завершення виплат державою, що здійснює військову агресію проти України.

Підготували Вікторія Шелест та Юрій Іщенко

2.06.2022