Перебування громадян рф в Україні

Які офіційні кроки можливі у ситуації, якщо громадянин росії перебував в Україні станом на 24 лютого, повертатися назад до росії не хоче, участі у війни теж брати не хоче, а максимальний термін безвізового перебування завершився?

Як перебування в Україні громадян росії регулює закон, враховуючи умови війни? Чи можлива легалізація та за якою процедурою діяти?

Експерти Ініціативи «Право в умовах війни» відповідають

На громадянина росії, який фактично перебуває на території України, поширюється дія законодавства України, зокрема, Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Максимальний термін безвізового перебування в країні для громадян рф становить 90 днів протягом 180 з дня першого в’їзду. Іншими словами, три місяці з шести росіяни можуть перебувати в Україні. Після закінчення цього строку необхідно залишити країну.

Нині у зв’язку з військовою агресією рф проти України пункти пропуску на державному кордоні з росією не працюють. Але іноземці можуть залишити територію України через інші пункти пропуску та виїхати в третю країну.

Іноземці, які не виїхали з України по завершенню строку перебування в країні, вважаються нелегальними мігрантами (п. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

За ухилення від виїзду з території України громадянин рф може бути підданий адміністративній відповідальності за ст. 203 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн).

При притягненні особи до адміністративної відповідальності слід враховувати строки накладення адміністративних стягнень, передбачені ст. 38 КУпАП. Якщо на момент розгляду справи вони сплили, то провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю (ст. 247 УпАП).

Крім того, до іноземця можуть бути застосовані такі заходи, як примусове повернення та примусове видворення.

Рішення про примусове повернення громадянина рф в країну походження або третю країну може ухвалити Державна міграційна служба України або Служба безпеки України. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 днів з дня ухвалення рішення.

У разі невиконання іноземцем рішення про примусове повернення зазначені вище державні органи (ДМС України або Служба безпеки України) вправі звернутися до суду з позовною заявою про примусове видворення іноземця.

Отже, зараз законні підстави для перебування в Україні у громадянина рф відсутні. І до нього можуть бути лише застосовані заходи примусового впливу.

Чи можлива зараз легалізація громадян рф в Україні?

Натомість, існують 4 варіанти залишення іноземця в Україні. Вони могли бути реалізовані, якщо б особа подала необхідні документи в період перебування в Україні на законних підставах.

1. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземцю або особі без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, може бути продовжено строк перебування (за наявності законних підстав).

Для громадянина російської федерації, з якою поки що діє угода про безвізовий порядок в’їзду, такими підставами буде лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації тощо (п.п. 1 п. 6 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України).

Рішення про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України понад встановлені законодавством строки приймає керівник територіального органу або підрозділу ДМС України чи його заступник у разі подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України та наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України, відповідно до статті 22 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а також Голова ДМС або його заступник в інших випадках за умови подання підтверджувальних документів.

Заяви про продовження строку перебування на території України подають іноземці та особи без громадянства і приймаюча сторона не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання.

2. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства можуть згідно із Законом України «Про імміграцію» іммігрувати в Україну на постійне проживання.

Заяви про надання дозволу на імміграцію подають:

1) особи, які постійно проживають за межами України, – до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;

2) особи, які перебувають в Україні на законних підставах, – до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються такі документи:

1) три фотокартки;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) документ про місце проживання особи;

4) відомості про склад сім’ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);

5) документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

19 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про встановлення квоти імміграції на 2022 рік», вона складає 8488 осіб.

До категорій іммігрантів, яким дозвіл на постійне проживання в Україні надається в межах встановленої Кабінетом Міністрів України квоти імміграції, зокрема, належать:

  • діячі науки й культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
  • висококваліфіковані спеціалісти й робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
  • особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США;
  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти тощо.

Ознайомитися з квотами імміграції на 2022 рік можна за посиланням.

3. Крім того, іноземці можуть звернутися із заявою про прийняття до громадянства України (ст. 9 Закону України «Про громадянство України).

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання й дотримання Конституції України та законів України, що засвідчується особою у поданій в установленому порядку заяві про прийняття до громадянства України;

2) подання:

іноземцем – зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Для прийняття до громадянства України замість зобов’язання припинити іноземне громадянство (підданство) іноземець, який є громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та зазнав у країні своєї громадянської належності переслідувань, – може подати декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка зазнала переслідувань, разом із документом, що підтверджує переслідування.

Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом (державою-агресором). Відповідний закон за № 7214 відправлений на підпис Президенту України.

4. В Україні громадянин росії може просити статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Для цього особі необхідно звернутися до Державної міграційної служби України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, до закінчення строку перебування на території України.

Умовою отримання такого статусу є встановлення фактів загрози життю особи, її безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання або загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини й не може чи не бажає повернутися до такої країни внаслідок зазначених побоювань.

Водночас нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян російської федерації і доручив опрацювати це питання Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

4.06.2022